Den Post-Diagnostiske Proces

I disse dage, hvor der snakkes så meget om diagnoser og hvorvidt de bør gives eller ej, så er der en masse snak om, hvad diagnoserne gør ved individets relation til omgivelserne – både det offentlige sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsessystem, men så sandelig også i private relationer til venner og familie. Diagnoser har imidlertid også en effekt indeni en selv – en effekt på hvordan man tænker om sig selv, og på den attitude man tilgår sin omverden med.

Har man diagnosen som barn, så vokser man op med den, men får man den først som voksen, kan det være noget af en omvæltning at skulle forholde sig til den etiket, man pludselig er blevet udstyret med.

Jeg er voksen-diagnosticeret, så jeg havde ikke en lang barndom, hvorigennem jeg kunne vænne mig til etiketten – til gengæld havde jeg en besværlig barndom, hvor der ikke var nogen forklaringer på mine særheder. Det er nu 7 år siden jeg fik min diagnose, og jeg kan nu stå og se tilbage på, hvordan min tilgang til ordene på papiret har ændret og udviklet sig i løbet af de forgangne år. Mere pudsigt er det endvidere, at nogle af de faser jeg har været igennem kan jeg observere andre bevæge sig igennem. Det gælder naturligvis ikke alle nydiagnosticerede, voksne Aspergere, men der er alligevel så mange, der ifølge min observationer bevæger sig igennem ca. de samme faser, at jeg har lyst til at skrive mine betragtninger ned, for der er et klart genkendeligt mønster.

Jo længere frem i processen man kommer, jo mere har jeg været nødt til at tage forbehold for variationer, hvilket også kan ses på længden af mine beskrivelser. Her er jo tale om mennesker, med den helt naturlige grad af forskellighed som arten jo kan præstere. Ikke desto mindre tror jeg, at jeg har fået beskrevet de forskellige faser sådan nogenlunde. Jeg er også nødt til at tage forbehold for, at der selvfølgelig vil være nogen, der ikke passer ind i dette mønster, samt at jeg ikke kan læse tanker, så jeg kan naturligvis have tolket forkert på mine observationer af andre. Jeg har dog også talt med folk, samt læst deres skriverier om disse processer, og jeg ved derfor med sikkerhed, at der i hvert fald er en anselig delmængde af autister, der falder indenfor denne lille trinvise beskrivelse af, hvad der sker, når man som voksen skal finde sig til rette med en ny etiket.

****

Fase 0: Selvdiagnosticering

Ikke alle når at finde ud af, hvilken diagnose, der passer på dem, før de får en officiel diagnose på papiret, men nogle gør. Selve selvdiagnosticeringen er ikke nødvendigvis et stort skridt i sig selv, men det har i nogle tilfælde en vis betydning for det efterfølgende forløb, herunder hvor hurtigt diagnosticeringen går. Den er selvfølgelig lidt hurtigere, hvis man kan pege den diagnosticerende læge på rette spor fra starten.

Fase 1: Officiel diagnosticering

Fase 1.a: Reaktion – Vantro

Får man diagnosen uventet, reagerer mange med vantro. Det er for så vidt ikke overraskende. Hvis det man ved om Aspergers Syndrom og autismespektrum-forstyrrelser begrænser sig til Rain Man og Jodi Picoult, så kan den være lidt svær at sluge. Folk, der har fået diagnosen uden at være forberedt på, at det bøvl, der bragte dem i udredning, pegede i denne retning, dukker ofte op i autisme-/aspergerkredse på nettet og kan være nærmest konfrontatoriske i deres spørgsmål. Man kan nemt få det indtryk, at de er på en mission for at finde noget, der kan modbevise psykiaterens konklusion. Her får man ofte lejlighed til at observere det helt en-øjede fokus på et mål, som netop er karakteristisk for mange af os på spektret. Det er dog en ironisk pointe, som de færreste af disse tvivlende nydiagnosticerede vil forstå at værdsætte før efter de har accepteret diagnosen og affundet sig med realiteterne, så det hjælper aldrig at påpege det, der tilnærmelsesvis ligner en besættelse.

Fase 1.b: Reaktion – Lettelse

Har man ved det officielle diagnosetidspunkt allerede selv konkluderet, hvor processen bar henad eller måske ligefrem været på forkant og selv påpeget overfor den diagnosticerende professionelle, hvad der ville være relevant at kigge på af mulige forklaringer på problemerne, så er den officielle diagnose typisk noget nemmere at kapere. De fleste selvdiagnosticerede hører til i denne gruppe, og de har på dette tidspunkt allerede været rundt på nettet og søgt svar på deres spørgsmål, så her foreligger en afklarethed, som forekommer noget sundere. For adskillige af folkene i de autismekredse jeg har frekventeret i årenes løb gør det sig også gældende, at der ligefrem er tale om regulær lettelse fordi man endelig har fået en forklaring på, hvorfor visse ting er så pokkers svære.

Fase 2: Spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål – udforskningsfasen

Hvad end man har været omkring 1.a eller 1.b, så er det min erfaring, at langt de fleste – når de står med diagnosen i hånden – har et væld af spørgsmål om dette og hint. Langt de fleste af os har også forsøgt at spørge den person, der diagnosticerede os, men den slags professionelle kan desværre typisk kun fortælle os, hvad vi selv kan læse i diagnosemanualen og de meget generelle beskrivelser af diagnosekriterierne. Enkelte kan sågar berette om nogle eksempler på, hvordan visse diagnosekriterier kan komme til udtryk, men typisk så er det så generelt, at de fleste af os finder det ganske ubrugeligt, når vi skal relatere det til vores liv og hverdag, og begynde at udtænke mestringsstrategier for at håndtere samme.

Derfor vælter vi ud på nettet, som lykkeligvis er tilgængeligt for de fleste af os. Og så bliver der stillet spørgsmål i lange baner. “Er jeg den eneste, der ikke kan holde køleskabet ud?” “Oplever i andre også, at uldtrøjer og mærkesedler er noget fanden har skabt?” “Er der nogen af jer, der har kørekort? Skal jeg opgive håbet om at få det?” “Min mor siger jeg skal gøre rent på mit badeværelse, men jeg ved ikke hvor jeg skal starte eller hvordan, og jeg ved ikke hvem jeg kan spørge.” “Er det normalt, at mennesker rør ved hinanden hele tiden?” “Er det normalt, at jeg hellere vil læse en bog end at gå på cafe med mine klassekammerater?”

Der er 100-vis af spørgsmål, og langt de fleste af dem er helt nede på jorden og meget lidt teoretiske, hvorfor de mennesker, der har diagnosticeret os og sidder med alen-lange uddannelser, sjældent er udrustet til at hjælpe os med den slags. Hos dem kan man blot få beskeden om, at der er nogle udfordringer, men at intelligensen er middel til høj, så med den nødvendige hjælpemidler, så kan der sandsynligvis leves et tilnærmelsesvis normalt liv. Og så bliver vi sendt ud i et tomrum, hvor vi selv skal finde frem til den rette hjælp. Er man så heldig, at man bor i en kommune, hvor de har oprettet Asperger-specifikke tilbud, så er der specialiseret hjælp at få, hvis ellers man er parat til at tage imod den. Bor man i en knapt så veludrustet kommune, så risikerer man at blive tilbudt pædagogisk støtte eller en mentor-tilknytning, som i bedste fald er ligegyldig og i værste fald direkte skadelig, men fordi man endnu er “ny i faget”, så aner man endnu ikke, hvad man selv har brug for og hvad man bør takke ja eller nej til.

Internettet er en guldgrube, for her kan man stille sine spørgsmål, og med lidt held sidder der en anden autist bag en skærm derude, som kender problemstillingen, og som har et godt bud på et svar/en løsning/en person der kan hjælpe.

Denne spørge- og udforskningsfase er relativt lang. For mig startede den ca. et halvt år før jeg blev diagnosticeret, fordi jeg selv lurede sammenhængene og selvdiagnosticerede ved hjælp af netop spørgsmål og ved at læse en masse beretninger og blogs. Dette fortsatte ca. et års tid efter min officielle diagnose. Når jeg kigger mig omkring i diverse autismefora, så konstaterer jeg, at nye medlemmer typisk er i denne fase i mellem 1 og 2 år. I den periode stiller de spørgsmål og kommenterer nysgerrigt på andres deling af erfaringer. Jeg fristes til at ligne dem med søgende pilgrimme, som hænger ud omkring oraklet (blogs og diskussionsgrupper) for at suge til sig af visdommen. Nysgerrigheden og spørgelysten er stor, og i interaktionerne med de nydiagnosticerede autister kan man til tider fornemme en grad af bjergtagethed over den nye og til tider overvældende verden af begreber og forklaringer, som har åbnet sig for dem. For slet ikke at tale om den lettelse, mange af os har oplevet ved at finde andre, der har oplevet de samme udfordringer som vi selv.

Folk, der er i denne fase, kan til tider være belastende med deres videbegærlighed – de bider sig fast i udforskningen – for vi er ikke en befolkningsgruppe, der er kendt for kortfattethed og moderation, så hvis man først er begyndt at svare på spørgsmål, risikerer man, at spørgeren ikke slipper én igen i meget lang tid, men alt i alt er disse “opdagelsesrejsende” udi autisme oftest ganske behagelige at interagere med.

Fase 3: Vred, bitter og/eller forurettet – “retfærdig harme-fasen”

Fase 3.a: Vrede rettet mod forældre/familie

Denne fase kan tage sig meget forskelligt ud afhængigt af personen, der gennemgår den. For nogen varer den et par måneder – andre har jeg observeret sidder fast i den i et par år eller mere. Personligt har jeg ikke selv ligget inde med en masse vrede over, at mine forældre aldrig fandt ud af, hvad der rørte sig i min neurologi. Det har til dels noget at gøre med, at jeg ikke er en vred person af natur, men i særdeleshed også, at det må være klart for enhver, at jeg blot er ligesom resten af min familie, så hvorfor skulle nogen nogensinde have undret sig over min væremåde? Jeg kan imidlertid konstatere, at vrede mod ens forældre er ret udbredt hos andre i denne fase, og derfor tager jeg det med her.

Rigtigt mange jeg har talt eller skrevet med har levet hele livet med en familie, der forventede en adfærd af dem, som de ikke kunne frembringe, og stillede krav, som de ikke kunne honorere.

Hos de fleste er det heldigvis i den mildere ende af skalaen, hvor der er tale om forventninger, som barnet eller den unge ikke kunne indfri, og som forældrene faktisk ikke har beskæftiget sig særligt meget med derefter. Ikke desto mindre er disse forventninger alligevel ofte blevet indprentet så hårdt hos den unge, at denne har gået med en følelse af at være en fiasko – fuldstændigt uden at forældrene har været opmærksom på det. Det kan i sagens natur medføre en del nag. Når så diagnosen kommer på i voksenalderen vil mange føle, at de får en slags oprejsning, og det kan meget nemt komme til udtryk som en slags vrede – den går dog relativt hurtigt over, ser det ud til.

Hos en mindre gruppe er der desværre nogle meget voldsommere oplevelser at tackle. Her er der tale om, at de ikke er bare er blevet misforstået af deres forældre, men at de decideret er blevet mobbet i et komplet fejlslagent forsøg på, at få dem til at udvise “normal” adfærd. Det er desværre ikke unormalt at mennesker, der føler sig afmægtige overfor en udfordring griber til helt ubrugelige metoder i ren og skær desperation, og jeg møder af og til folk på spektret, som kan fortælle om, hvordan deres forældre, når almindelige opdragelsesmetoder ikke kunne ændre den adfærd, der i virkeligheden var betinget af neurologi, i stedet tyede til mobning og afstraffelse. Her kan der i den grad være tale om berettiget vrede, men det er dog heldigvis de færreste, der har været så uheldige med deres ophav, har jeg indtryk af.

Fase 3.b: Vrede rettet mod omverdenen/samfundet

Fase 3.b.i: Den bagudrettede

Vrede eller ej, så må jeg i hvert fald personligt vedgå mig nogen bitterhed. I mit tilfælde er det fordi mine førnævnte forældre, skønt de ikke mistænkte nogen diagnoser hos mig, dog bemærkede, at jeg ikke indgik i børnefællesskaberne i skolen helt på linje med mine klassekammerater. Dette gav de gentagne gange udtryk for overfor mine lærere i skolen, men disse forsikrede blot om, at alt var i den skønneste orden, og at jeg var vellidt blandt mine kammerater. Ja tak, mobning er åbenbart noget man bliver udsat for, når man er vellidt – der kan man bare se.

I løbet af og efter min udforskningsfase, hvor jeg kunne konstatere, at jeg faktisk ikke var specielt usædvanlig i hvordan min autisme kommer til udtryk, talte jeg en del med mine forældre. Da jeg var barn, var der af og til folk, der kommenterede på mine særpræg – adfærd, ikke-alderssvarende kommunikation, manglende situationsfornemmelse, min tvangsprægede retfærdighedssans. Det førte naturligvis til, at mine forældre gjorde det eneste fornuftige førstegangsforældre kan gøre: søgte råd hos de professionelle voksne, der i øvrigt omgav mig, dvs. primært lærere i skolen.

Men der var ingen hjælp at hente. At ingen kunne identificere Asperger’s Syndrom ved første øjekast samme år, som diagnosen blev indført i Danmark – det kan jeg ikke bebrejde nogen. Det ville ikke være retfærdigt. Det ville dog have været rart om nogle voksne havde åbnet øjnene for, hvad der foregik, og man behøver altså ikke en kendt diagnose at spejde efter for at observere, at der forefindes nogle uhensigtsmæssige sociale dynamikker i en skoleklasse. Jeg kan i den grad være utilfreds med den totale mangel på håndtering af problemerne jeg oplevede i skolen.

Jeg klarede mig jo fremragende rent bogligt, så ingen undrede sig over, at jeg i løbet af de 10 år i grundskolen ikke tilegnede mig sociale færdigheder, der var værd at bemærke. Jeg var høflig – det havde jeg lært at være, men som jeg erindrer det, så sad mine sociale egenskaber fast på omkring 3. klasses niveau helt indtil 9. og de udviklede sig først videre, da jeg arbejdede mig igennem gymnasiet, hvor jeg oplevede at halse langt bagefter de klassekammerater jeg fik der. Jeg ved ikke om det var berøringsangst hos lærerne, der gjorde at de ikke kunne se de problemer mine forældre tog op med dem, men jeg sidder til dato – 17+ år senere – og er svært utilfreds med, at mennesker med ansvar for børn ser inaktivt til mens et barn sakker agterud, blot fordi barnet er bogligt velfungerende – der er andet vigtigt i livet end bøger. Mennesker, for eksempel.

Jeg er selv kommet nogenlunde efter det, men det har givet en del ar på sjælen undervejs. Og når jeg så engang imellem læser nyhedshistorier om tingenes tilstand nutildags – 20 år senere – eller hører personlige beretninger fra forældre, der ikke kan få deres barns lærere til at indse, at barnet ikke udvikler sig efter de forventede normer, så bliver jeg vred. Skuffet og vred, for har vi virkelig ikke lært mere siden dengang jeg gik i skole? Det bringer mig videre til den anden type.

Fase 3.b.ii: Den fremadrettede

En anden form for vrede eller bitterhed jeg er stødt på har jeg også selv oplevet. Perioden varer for de fleste af de tilfælde jeg har observeret mellem 1 og 3 år, skønt nogle få sidder fast i den i meget længere tid. Observationerne er gjort komplet uvidenskabeligt på baggrund af, at jeg har fulgt med, når vrede autistiske voksne har blogget vredt om deres liv og blogget vredt om handicappolitik, og efter (typisk) 1-3 år lukker de deres blog fordi de efter egne udsagn er “kommet videre” eller har “opnået et mere tilfredsstillende liv”, eller hvad begrundelsen nu end måtte være.

På dette tidspunkt i processen har den voksendiagnosticerede erkendt diagnosen i fase 1 og har udforsket det nye univers og sine egne styrker og svagheder gennem fase 2.

Folk, der har haft det meget dårligt, og som har hjertet på rette sted, vil typisk have et ønske om, at ingen andre skal opleve det de selv har været igennem – hvordan de så end måtte vælge at formulere det. Af den gruppe er der et segment, der retter så megen vrede mod det omgivende samfund, at de betragter det som samfundets pligt, ikke bare at sikre at uretfærdigheder ikke sker, men også ligefrem at ændre hele samfundets indretning, således at den ene procent af befolkningen som vi på spektret udgør kan færdes mere komfortabelt i det.

Jeg ved det. Jeg faldt selv i den gænge. Det var nemt. Det var befriende. Og bedst af alt, så var der nogen man kunne give ansvaret og skylden – nemlig politikerne, for det er altid nemt at rette sine verbale skyts mod en politiker. Det er også dejligt uforpligtende.

Set i bakspejlet så må jeg betragte min egen periode som vred blogger, der ønskede sig radikale ændringer af samfundet til ikke bare autismevenligt, men ligefrem autismeindbydende, som en naturlig forlængelse af den afmagt jeg havde følt inden min diagnosticering – og til dels stadig følte. Har man gået i mange år og følt sig magtesløs fordi man ikke forstår de krav og forventninger man skal leve op til, så er drømmen om et samfund, hvor man selv kan høre til i den gruppe, hvis behov prioriteres højest og først, en meget, meget besnærende vision. Drømmen – og det deraf følgende krav – om et samfund, hvor det ikke bare skal holde op med at være så pokkers svært at være autist, men hvor det ligefrem skal være ligeså nemt at være autist, som ikke at være det, den fylder rigtigt, rigtigt meget.

Fordi man har tilbragt meget lang tid med at leve i desperation og konstant forvirring over, hvad der foregår omkring en og hvorfor, så er længslen mod denne drøm af et samfund meget svær at beskrive med ord. Og vreden mod det eksisterende uperfekte samfund, der omgiver én er så meget desto større – og bliver ikke mindre, når man konfronteres med mennesker, der påpeger, at ens drøm ikke kan blive til virkelighed, fordi man kun udgør 1 % af befolkningen, eller fordi det ville være økonomisk umuligt, eller, eller, eller.

Jeg har indtryk af, at denne udtalte vrede mod det etablerede samfund og dets normer aftager gradvist og er ca. omvendt proportionel med hvor tilpas personen føler sig i sin egen tilværelse. Det var tilfældet hos mig selv, men så sandelig også hos mange jeg har fulgt i årenes løb. Jo flere ting, der falder på plads i forhold til bolig, uddannelse, arbejde, økonomi, redskaber, hjælp, osv. jo mindre bliver vreden mod samfundet generelt, og de vrede blogs der lukker, gør det typisk enten efter en periode, hvor bloggeren har skrevet en tiltagende mængde positive indlæg om ting, der lykkes, eller efter en periode, hvor bloggeren slet ikke har ladet høre fra sig fordi vedkommende har fået mere givende og positive ting at beskæftige sig med.

Fase 4: Etableringsfasen

Hvad enten man når at have en meget vred fase eller ej, så vil rejsen fra en tilværelse med uforklarlige udfordringer til en tilværelse, hvor man er nødt til at acceptere, at der er ting man aldrig vil kunne opnå, ting man vil have sværere ved at opnå end alle andre og at man har nogle særpræg, som kan være både sjove og nyttige men også dybt generende, være en voldsom odyssé. Alt afhængigt af hvad man har med sig fra tiden før diagnosen, og hvad man har oplevet på sin odyssé, så munder vejen ud i to grupper, som i sagens natur er meget brede, men hvor der heldigvis er langt flest i den jeg nævner først.

Fase 4.a: Sameksistens – vi må få det bedste ud af det vi har

Når ens minoritetsgruppe kun udgør ca. 1 procent af den samlede befolkning, så er der grænser for, hvor meget man kan forvente at resten af samfundet realistisk kan og vil strække sig for at give plads til specielle behov, som kan variere enddog rigtigt meget indenfor autismespektret. Denne indsigt og accepten af, at man ikke kan kræve at alle andre indretter sig efter ens forgodtbefindende – selvom det da kunne være rart engang imellem – fører typisk til, at folk etablerer sig i den tilværelse, de nu kan magte. Hvad enten det er som førtidspensionist (hvis ellers man kan få lov til det), deltidsbeskæftiget eller fuldtidsbeskæftiget.

Nogen finder sig til rette med at beskæftige sig med først uddannelse og sidenhen et arbejde de har evner for, andre lægger en masse kræfter i handicapaktivisme og politik for at forsøge at gøre processen lettere for de næste i rækken. Andre igen har ligefrem kræfter til at gøre begge dele. Mange af dem der finder sig til rette i en hverdag falder ud af de mange onlinemiljøer, fordi de får skabt sig en tilværelse, der har tilstrækkelig værdi og stabilitet for dem til at de kan indstille deres søgen. Dem, der derimod slår sig på handicappolitik, foredragsvirksomhed eller lignende, bliver ganske ofte hængende i online miljøerne, hvor de ofte bruger meget tid på at besvare spørgsmål og i det hele taget tale og skrive med de mange, der befinder sig i anden fase.

Fase 4.b: Paralleleksistens – vi blander os ikke

Nogle få kommer så kaotisk eller på anden vis uheldigt igennem livet, at det fører til et ønske om at holde sig fra resten af samfundet, i større eller mindre grad. For nogle handler det om, at de aldrig slipper deres vrede eller bitterhed og derfor har opbygget en indædt grad af foragt for ikke-autister, og ligefrem betragter dem som laverestående. For andre handler det om det langt mere hjerteskærende, at de kun har oplevet at blive misforstået, udstødt og dårligt behandlet, og at de derfor hellere vil undgå flere pinsler og holde sig for sig selv. De har opgivet troen på, at det kan lade sig gøre at sameksistere med folk, der alligevel aldrig vil forstå dem.

Det er næppe nogen overraskelse, at de mennesker, der figurerer i denne gruppe, ganske ofte også er dem, der gør sig uvenner med rigtigt mange, eller alternativt går i hundene i ensomhed. Man skal dog ikke tro, at det altid er sådan. En del lever et udadtil normalt-synende liv med uddannelse og arbejde blandt andre mennesker, men hvor de ikke desto mindre sidder fast i deres ensomhed eller foragt for andre.

Heldigvis har jeg indtryk af, at denne gruppe er relativt lille, og at den undergruppe der foragter ikke-autister og længes efter separatistiske enklaver er mere udtalt på internettet, hvor alle – også autister – rigtigt kan lufte den indre svinehund.

Reklamer

Udmattelse

Jeg har før skrevet om mine udfordringer med lyde og, hvordan det udmatter mig. Definitionen af handicap er jo, at der ting man ikke kan (eller ikke kan så godt/hurtigt/effektivt/smertefrit), som almindelige mennesker kan. Mange af disse ting er imidlertid ting, som der kan være alle mulige gode grunde til at foretage sig alligevel, og disse grunde ophører ikke med at eksistere, blot fordi aktiviteten er udmattende. Folk med handicap har for eksempel også brug for mad, så købes ind skal der jo, og det er alligevel de færreste af os, der er så ilde stedt, at det er helt umuligt for os at klare det selv. Så vi gør ting, der udmatter os – det er vi nødt til.

Det gør alle andre mennesker naturligvis også, men netop det der definerer handicappet er, at har man sådan et, så koster det ganske enkelt flere ressourcer/mere energi at foretage sig visse ting end det vil koste almindelige mennesker – de ting det drejer sig om, er naturligvis afhængigt af det specifikke handicap. Holder man så op med at ville disse ting? Nej da. I stedet betaler man prisen. Om man på grund af den højere pris værdsætter aktiviteten mere end andre gør skal jeg ikke gøre mig klog på – subjektive værdisætninger kan i deres natur ikke sammenlignes på tværs af subjekter.

Fordi så mange ting koster flere ressourcer og trætter mere, så er et handicappet liv ofte et liv, hvor man bliver særdeles godt bekendt med egen udmattelse. Der er flere slags, og her vil jeg beskæftige mig med den udmattelse, jeg oplever efter enkeltstående, ekstraordinære begivenheder.

I indlægget om hørelse og træthed, som jeg linkede til ovenfor, beskrev jeg i konteksten af at have været til forelæsning på uni, hvordan en voldsom overbelastning af lyd føles, og ikke mindst, hvordan jeg har det bagefter:

Mine ører føles helt fysisk som om der løber en sirupsagtig substans ud af dem. Jeg piller mig gentagne gange i ørerne for at sikre mig, at jeg ikke har kradset hul og ligefrem bløder, men jeg er uskadt. Jeg bløder ikke fra ørerne, men følelsen af en tyktflydende substans forsvinder først flere timer efter den auditive overbelastning. Den er klæg, klistret og kilder lidt på den der rigtigt distraherende måde.

(…)

Så er køleskabets svage lyd ikke længere noget, der ikke generer mig så slemt. Den lyder tværtimod som en knallertmotor i min øregang. Min egen vejrtrækning lyder som et stormvejr. Jeg undlader for det meste at starte computeren, for den vil blot lyde som lydsiden af et formel 1-løb. Jeg bruger en times tid i stilhed, enten i sofaen eller sengen på at forsøge at blive et menneske igen. Nogen gange læser jeg, andre gange kan jeg ikke engang det. I denne tilstand hører jeg alle lyde, som om de blev frembragt med megafon dybt inde i min øregang. Udover den imaginære sirupsagtige substans mine ører stadig kan mærke, stresser jeg på dette tidspunkt også meget ned, at jeg kan mærke resten af mig selv igen. Jeg kan gennemgå en tjekliste. Er jeg tørstig? Er jeg sulten? Skal jeg tisse? Fryser jeg? Det modsatte? Når jeg er nået til at være i stand til at svare på de spørgsmål, er jeg nogenlunde i stand til at fungere igen, men der går typisk en times tid eller halvanden med at komme til hægterne.

Det indlæg handlede egentlig primært om hørelsen, og om hvor sårbar jeg er overfor netop voldsomme lyd-belastninger. Udmattelse påvirker dog ikke kun den ene sans, som var genstand for overbelastningen.

Den ovenfor beskrevne følelse af en sirupsagtig substans, der løber ud af mine øregange, er en reaktion på for voldsomme eller for langvarige lydindtryk. Den dukker ikke op ved for eksempel taktil overbelastning. Det gør derimod en dump følelse af overtryk under min hud, på det sted, hvor jeg har mærket overbelastningen. En taktil overbelastning er berøringer jeg ikke er forberedt på, og derfor ikke er klar til bevidst at “dæmpe” effekten af. Pludselige berøringer, som når jeg passerer forbi en person, som lige vil vise sin opbakning ved at klappe mig på skulderen eller ryggen. Jeg værdsætter egentlig den gestus – det gør jeg virkelig, for jeg ved, hvad folk mener med den – men jeg er først rigtigt i stand til det nogle timer senere, idet den pludselige berørings effekter træder langt i forgrunden frem for, hvad jeg kan gøre mig af tanker om folks hensigter.

Og effekten? Det er smerte. Selve berøringen – hvor kort den end måtte være – føles lidt ligesom når man brænder sig på en kogeplade eller den varme ovn. Man fjerner hånden lynhurtigt, så selve smerteindtrykket egentlig er kortvarigt, men man når at registrere det. Men hvis smerten er forårsaget af en andens hånd på mig, så kan jeg ikke med sådan et instinktivt snuptag, som når jeg lommer for tæt på stearinlyset, trække den til mig – det er jo ikke min hånd. Der er desværre også helt åbenlyse grænser for, hvor hurtigt jeg kan flytte min krop i uplanlagte retninger – jeg er ikke Superman. Samtidigt er jeg også bevidst om, at folk kigger virkeligt mærkeligt, hvis man laver pludselige, vridende bevægelser, der mest af alt minder om Neo fra the Matrix, der dukker sig for en regn af kugler. Gør man det har man først for alvor stemplet sig selv som så sær, at folk begynder at trække sig væk og blive lidt bange for én. Så det forsøger jeg naturligvis at undgå. Resultatet er, at den uventede berøring bliver ved indtil modparten fjerner sin hånd fra mig. Først da holder den brændende følelse af varm kogeplade op, den aftager ikke mens berøringen står på, men bliver ved for fuld styrke hele vejen.

Bagefter kommer så den sanse-specifikke efter-effekt. At følelsen af at blive brændt på det berørte sted stopper er selvfølgelig en lettelse, men derefter kommer en besynderlig følelse, der ikke er helt nem at forklare. Det føles mest af alt som om der inde under min hud på det berørte sted bliver pustet en ballon op. Følelsen sidder helt tydeligt i overfladehuden, for efter-effekten har altid et omrids, der svarer til det, jeg blev berørt med, dvs. typisk er det omridset af en hånd. Indenfor det omrids opstår altså den her følelse af overtryk og af at min hud føles strakt og udspændt. Når det er rigtigt slemt er decideret smertefuldt, men eller er det “blot” voldsomt ubehageligt og distraherende. Denne effekt er typisk flere timer om at fortage sig helt.

Lyd og taktile stimuli er mine mest hypersensitive sanser. Jeg tror det er derfor, at jeg også oplever overbelastnings-effekter på dem, selvom det ikke nødvendigvis er de specifikke sanser, der var ekstraordinært påvirkede af en aktivitet.

I dag var jeg en tur i Förde Park i Flensburg sammen med min mor. Det er en hyggelig tur, vi får snakket om løst og fast og får købt alle de varer som ikke lader sig få i Danmark (ikke for menneskepenge i hvert fald). Vi tager turen 2-3 gange om året, og det er et heldagsprojekt. Vi kører kl. ca. 10 og er hjemme igen ca. 16.30, hvor vi så skal have pakket varer om, så jeg kan få mine med mig hjem – og man kan jo også lige sige hej til hunden. Jeg skal aldrig regne med at kunne andet på sådan en dag. Morgenritual, blive klar, afsted, hjem, pakke om og pakke ud og rydde væk, og så hvile ud. Det var den dag. Lige nu sidder jeg så og skriver, men det går langsomt, for udmattelsen er stor.

Så hvad oplever jeg så i sådan en mere generaliseret udmattelse? På nuværende tidspunkt er der efterhånden gået så mange timer, at jeg er funktionel nok til at lave noget (skrive). Jeg fik ikke ryddet alle indkøbene væk. Det orkede jeg ikke.

I stedet landede jeg tungt i sofaen, hvor Chili næsten med det samme kravlede op på mit skød og lagde sig til at spinde. Det gør hun altid, når jeg har været væk i længere tid.

Så kunne der jo passende gøres status over min tilstand. Förde Park er godt nok et storcenter men velsignet fri for centerradio og den slags hejs, som lægger ekstra belastning oveni det hele. Den værste følelse af sirup i øregangene fortog sig allerede på bilturen hjem, men der var dog stadig lidt af den tilbage, da jeg gjorde status ved 19-tiden. I skrivende stund (21:40) er den væk og tilbage er den lille irriterende lyd af susen plus en højfrekvent lyd som af statisk elektricitet – white noise. Det er kun ganske svagt, og hvis der er andre lyder overdøver de det trods alt, men når jeg er stille og lytter efter, så er den der endnu. Den forsvinder måske i løbet af aftenen, men er med garanti væk i morgen tidlig, når jeg vågner efter en nats søvn. Efter at have været i et indkøbscenter (eller i store kantiner, velbefolkede fællesarealer, messehaller el. lign.) og trafiklarm i mere end 4 timer har jeg stadig skuddermudder i lydbearbejdningen i adskillige timer derefter. Det opleves som om, der inde i mit hoved er et ekko af lyden fra centeret. (Her kan læseren selv efter behag indsætte morsomheder om mit hovedes manglende indhold.) Jeg ved ikke hvorfor jeg oplever dette ekko. Det er lidt som om, der bare har været så lang en kø af lydindtryk min hjerne skal bearbejde, at den simpelthen stadigvæk er i gang med at komme igennem dem – fuldstændigt uagtet, at de slet ikke er relevante mere.

På nuværende tidspunkt har jeg dette ekko og white noise i mit hoved. Da jeg stadig havde min gamle kat, Kaktus, som spandt meget, meget kraftigt brugte jeg hans kraftige spindelyd til at fokusere på i stedet. Han lå aldrig på skødet men derimod særligt gerne på ryglænet af sofaen, og så kunne jeg lægge øret ind til hans side, og lige netop lyden af en spindende kat, hjalp altid utroligt meget. Det var som den lyd kunne erstatte lyd-mylderet i min hjerne. Kaktus er desværre gået over regnbuen, og Chili spinder ikke nær så kraftigt (hun er også noget mindre), og så er hun heller ikke interesseret i at mit hoved skal puttes ind mod hende, og det respekterer jeg. I stedet sidder jeg så og er faktisk næsten helt glad for den sagte summen fra pumpen i Chilis drikkeautomat. Den er ikke beroligende på samme måde som Kaktus’ spinden var, så jeg kan ikke sidde og falde hen til den, men i det mindste er det en monoton og ikke-belastende lyd, hvilket er det vigtigste. (Jeg bliver dog temmelig sikkert nødt til, at slukke den, når jeg skal sove) Men for nu: Infernoet i mit kranium skal erstattes af noget andet, og den er et okay bud, når nu Chili ikke kan brumle-spinde så kraftigt.

Til gengæld kan hun noget andet – nemlig ligge på skødet. Og det har vist sig, at være godt for noget andet. Min træthed kommer også til udtryk i taktile oplevelser – ja, det er vel en slags hallucinationer ligesom med lydende. Når jeg er fuldstændigt udmattet – totalt brugt op – efter sådan en dag, så oplever jeg summen og sitren i min hud forskellige steder på kroppen. Specifikt drejer det sig om huden over mine kindben og derfra og ud til mine ørespidser. I perioder oplever jeg en lignende summen i et 5-10 cm bredt “bånd” fra underkanten af mit kranium og ned ad rygraden. Lige nu har jeg den også vagt på oversiden af mine lår. I den situation er min hud helt afsindigt følsom og jeg kan næsten ikke holde ud af være i mig selv, fordi alting føles for voldsomt og for meget på min krop. Hvis jeg så har Chili liggende i skødet, og hun ligger der og spinder, hvad hun meget gerne gør, så bliver mit fokus flyttet fra den egentlig ikke ubehagelige men insisterende summen til de vibrationer, min firbenede ven udsender, når hun spinder. Et left-over sanseindtryk bliver erstattet af et godt og beroligende et i stedet. Desværre gider en kat sjældent blive liggende på skødet hele aftenen, de har deres egne gøremål (radiatoren skal jo også ligges lidt på, altså!), men lige sådan 15-20 minutters spinde-vibrationsterapi 3-4 gange i løbet af en aften, så hjælper det altså meget på det. Selvom jeg stadig har oplevelsen af, at det center i min hjerne, der behandler taktile indtryk har et aktivitetsniveau og reaktionstid, der svarer til en væsel på speed, så er det dog så småt ved at klinge af.

Med al denne hyperaktivitet i min hjerne, så er det måske ikke så mærkeligt at min hjerne selv også føles påvirket af fysiske stimuli. Dette ville jeg selvfølgelig ikke kunne mærke, for den slags nervereceptorer er der slet ikke i hjernen, men ikke desto følger der med sådan en grad af udmattelse også en underligt sugende fornemmelse omkring min hjerne. De fleste kender den følelse af et sugende undertryk i slipstrømmen, når en lastbil kører forbi med en vis fart. Den følelse oplever jeg specifikt omkring min hjerne – altså som om der er noget, der farer afsindigt hurtigt rundt om mig, og skaber et sug, der ligesom trækker min hjerne udad. Jeg oplever det ikke som et tryk mod indersiden af kraniet (den følelse kender jeg alt for godt fra mine migræner – det her er noget helt andet), men som om der simpelthen er et undertryk udenfor min hjerne. Kraniet optræder slet ikke på den mentale kortlægning her, og min hovedbund oplever den sitren og summen jeg nævnte ovenfor. Dette er kombineret med en konstant følelse af vægtløshed – den man får på toppen af bakkerne i de gode rutschebaner, hvor man rammer lige nøjagtigt nul G – men kun i hjernen. Resten af kroppen, inkl. ansigt og hovedbund, føles tung og træg, mens hjernen indeni føles vægtløs. Det er en meget, meget sær fornemmelse, og den er svær at beskrive fyldestgørende.

Som nævnt så føles kroppen tung og træg – al den stund jeg kan finde ud af at mærke den. Her hjælper det at kile mig ind i et hjørne af sofaen, så jeg kan mærke mig selv i relation til noget andet. Jeg trækker benene op under mig, for når jeg sidder på dem kan jeg da mærke, hvor de er – i hvert fald taktilt. I den stilling og med en spindende kat på skødet kan jeg så sidde og stirre ud i det tomme intet i en times tid (+/-), og forsøge at abstrahere fra, at ethvert visuelt indtryk af noget, der bevæger sig, skifter farve el. lign. er ca. ligeså voldsomt som en kamerablitz selvom det jo ikke blænder mig.

Alle disse ting er stadig i større eller mindre grad til stede på nuværende tidspunkt (22:40), skønt vi forlod Förde Park omkring 15.30. Turen var som sædvanlig enormt hyggelig, og jeg fik købt ind til baglageret af ost, marmelade, honning, juice osv. og vi kom muligvis også til at spise en is. Det var absolut det hele værd, men hold da helt ferie, hvor bliver jeg træt bagefter. En helt almindelig ting som at tage på sådan en omgang grænsehandel, som så mange på disse syd- og sønderjyske kanter gør, er noget, der for mig tager hele dagen – ikke kun den tid jeg er afsted hjemmefra. Og det kan jævnt hen også få en del at sige for mine energiniveauer dagen efter, så jeg kan ikke bare tage en hvilken som helst dag til sådan noget.

Jeg ville have skrevet et indlæg, men…

… så var der problemer med eksekutiv-funktionen.

Ja, ja, det kan enhver jo komme at sige, for hvad pokker er det? Jo, det er såmænd den funktion i hjernen, der bevirker at vi kan udføre de handlinger vi har til hensigt. Der er rigtigt mange mennesker på autisme-spektret, der kæmper en daglig kamp med eksekutiv-dysfunktion. Jeg er et af dem.

De fleste mennesker kommer aldrig til at tænke videre over den, for den er én af den slags ting, vi kun bemærker, når vi mangler den – lidt ligesom paraplyer og varme radiatorer. Men jeg kan love jer for, at når man mangler den, så mærkes det – også af omverdenen.

Det er ikke kun folk på spektret, der kan døje med eksekutiv-dysfunktion, det er også udbredt blandt folk, der kæmper med depression og/eller stress. Faktisk, så er den mest rammende beskrivelse jeg har læst skrevet af en person med netop depression. Jeg kan desværre ikke huske hvorhenne jeg så den, ellers ville jeg have linket til det. Vedkommende beskrev effekten af eksekutiv-dysfunktion som når man skal ud at køre og sætter sig ind i bilen, drejer nøglen i tændingen, men motoren starter ikke. Så sidder man der. Man skal stadig ud at køre. Man VIL gerne ud at køre, men motoren starter bare ikke.

Det er essensen af problemet, og det kan dukke op i sammenhænge, som de færreste nogensinde vil opleve. Temmelig sikkert vil de fleste kunne genkende situationen, hvor man skal gøre noget, man egentlig ikke er motiveret for, og derfor ikke rigtigt kan tage sig sammen, men det er slet ikke det det handler om. Hvis bare det virkede at tage sig sammen, så ville problemet jo være enkelt at løse.

Men ak.

Jeg kan til tider bruge hele formiddage på at tage mig sammen. Og hold da op, hvor får jeg taget mig sammen. Adskillige gange i løbet af de timer tager jeg beslutninger om, at nu rejser jeg mig altså op og går i gang med det jeg skal. Lige nu. Nu. Nu, blev der sagt! Men intet sker.

Der er få ting så frustrerende, som at kunne konstatere, at der er gået flere timer og man har udrettet absolut intet af det man egentlig havde tænkt sig. Ikke fordi man ikke havde tid. Ikke fordi man ikke havde kræfter. Men fordi lige gyldigt hvad man sagde til sig selv, så virkede det ikke.

Jeg har selvfølgelig en masse gode grunde til ikke at have kunnet skrive et indlæg siden nytår. Der var en januar med nogle heftige eksamener, som krævede en del af mig. Jeg vidste sådan set allerede med mig selv, at der næppe ville ske så meget i januar. Men nu skriver vi altså marts, så hvor blev februar af? Tjah, den gik? Men med hvad?

Jo. Jeg har selvfølgelig taget hul på et nyt semester – den slags er altid en ekstra belastning med nye mennesker, nye rutiner, nyt skema, nyt alting (eller næsten alting). Men så alligevel. Mit kandidatfag har haft en dejlig fredelig start. Selve undervisningen startede først sidst i februar, så det er jo ikke ligefrem det, der har taget min tid. Min anden studieaktivitet dette semester er mit BA-projekt, som jo er selvstændigt arbejde, hvor man selv må lægge sine planer, og her i starten er det jo rimeligt frit, fordi det mest er en bred research-fase. Det er heller ikke fordi jeg har været forhindret på den front.

Nå, men så har jeg da sikkert bare fået læst en masse bøger? Næh, egentlig heller ikke. Jeg anmeldte et par stykker på Læsetanker, og der er faktisk stadig en færdiglæst bog jeg mangler at anmelde. Den læste jeg færdig for efterhånden længe siden, men anmeldelsen har jeg heller ikke lige fået skrevet. Og de bøger jeg er i gang med? Det er de samme som for en måned siden sådan ca. Jeg er nået marginalt længere i Silmarillion. Og så har jeg selvfølgelig læst de juridiske ting jeg skal til mit fag og min opgave.

Jamen, hvad har jeg dog fordrevet tiden med? Joh, jeg har siddet ved min computer en masse. Aha! Så har jeg garanteret fået spillet en masse af de spil jeg nyder så meget. Men næh, hvis jeg tjekker Steam, kan jeg konstatere, at der ikke er blevet logget særligt mange timer i februar. Faktisk blev der logget flere spilletimer i januar, fordi jeg brugte spillene til at koble af fra eksamenslæsningen.

Jeg har adskillige gange sat mig ned med computeren, med alle hensigter om at nu skulle der skrives noget fornuftigt på cand.aut., men intet er der sket. Jeg kan huske det ligeså tydeligt. Jeg har siddet og stirret på skærmen og fuldstændigt uden at tænke over det har jeg slået over på et fjollet lille flash-spil eller facebook eller lignende. Hvad jeg rent faktisk har skrevet er en “lille” fanfiction med en længde i omegnen af, hvad der svarer til en to-personers BA-opgave. Den er ikke færdig. Jeg skriver på den i toget, på mine fredelige aftener i selskab med katten og en kop te, når jeg keder mig og ja, også når jeg i virkeligheden har lyst til at lave andre ting, men ikke kan få motoren startet.

Nogen gange når min eksekutiv dysfunktion driver gæk med mig, så er det helt åbenlyst det der foregår. Det er den klassiske situation, hvor jeg sidder på sofaen og laver absolut intet andet end at stirre ud i luften. I den situation er det sjældent svært at få gjort folk det begribeligt, hvorfor man ikke lavede det man burde/havde lyst til/havde lovet, for man lavede jo absolut ingenting. Men for mig er den situation typisk for, hvordan det ser ud, når jeg er lettere depressiv, stresset eller helt almindeligt træt. Når jeg ikke er nogen af de ting og eksekutiv-funktionen ikke vil være med, så laver jeg andre ting end det jeg havde sat mig for, og det er straks lidt mere vanskeligt at forklare folk. Når jeg nu kunne det ene, hvorfor så ikke det andet? Det er svært at forstå og også svært at forklare, for hvordan i alverden finder jeg inspirationen og idéerne til at skrive, hvad der svarer til næsten 40 normalsiders fiktion, plus at rette den igennem indtil flere gange, når jeg ikke kan formå at skrive et indlæg om mig selv? Et blogindlæg her er jo ikke noget jeg finder på. Jeg har adskillige temaer jeg vil skrive om, og det er alt sammen baseret på mine erfaringer – det er ikke noget jeg finder på, det er jo bare nogen jeg har i hovedet. Det er jo “bare” at starte fra en ende af. Men alligevel lykkes det ikke. Og i stedet producerer jeg fanfiction om de ting Tolkien ikke fortalte os om orkerne i Middle-Earth.

Det er fjollet. Men det er ikke desto mindre en del af min hverdag jeg er nødt til at forholde mig til.

I det ovenstående tilfælde betyder det blot, at jeg ikke har fået opdateret denne blog så ofte, som jeg ellers havde sat mig for. Det er der heldigvis ikke nogen der dør af, og jeg skal heldigvis heller ikke leve af den. Når jeg nu sidder og tænker over det, så bliver jeg imidlertid opmærksom på, at de perioder, hvor jeg har skrevet flittigst på mine blogs og læst mest litteratur ved siden af juraen, det er pudsigt nok de perioder, hvor jeg har haft forholdsvist meget at lave – dog uden at blive stresset. Det er når jeg holder mig oppe i gear, der sker noget. Ikke fordi min eksekutiv funktion lige pludselig virker bedre, men fordi jeg så ikke har brug for den.

Det er også i mine perioder med højt aktivitetsniveau, at jeg er effektiv på andre fronter. Jeg har en bostøtte (§ 85), og vi har en fast aftale om, at der hver uge skal samles op på de grundlæggende praktiske ting i hjemmet. Det er sådan noget som rengøring, opvask, udluftning, post, oprydning osv. I perioder, hvor jeg er ovenpå og har formået at holde mig i gang, så har jeg en dejlig lille hverdags-sejr, fordi jeg kan fortælle nævnte bostøtte, at denne uge har jeg faktisk tjek på flere og måske endda alle tingene selv. Så kan vi bruge tiden på de ting, der står på min liste over gøremål til når tid er. I perioder, hvor jeg ikke har så meget at lave, så falder også mine praktiske rutiner i hjemmet fra hinanden, og så er der i allerhøjeste grad brug for min bostøtte som bagstopper for, at min lejlighed ikke degenerer til svinesti.

Mangfoldige aktiviteter er åbenbart en god ting for mig.

Jeg har nemlig observeret, at hvis jeg går fra én aktivitet direkte til den næste, så kører jeg på opskuddet så at sige. Altså, det momentum jeg har fra min første aktivitet sender mig så godt i gang med den næste, at der slet ikke er brug for nogen eksekutiv funktion. Og det siger jo sig selv, at hvis ens plan er så stram, at man ikke har så god tid til pauser, så går man jo direkte fra én aktivitet til den næste. Hvis jeg derimod har tid til pauser, så er det min eksekutiv-funktion, der skal i sving, når jeg skal i gang efter hver eneste pause. Og jeg må desværre nok erkende, at min eksekutiv-funktion er en dysfunktion. Men så kan jeg jo heldigvis snyde den. Baseret på mine observationer af mig selv, så skal jeg “kun” i gang én gang om dagen, nemlig om morgenen. Når først det er sket, så skal jeg bare have en dag nogenlunde planlagt, så mine aktiviteter kan komme slag i slag. Og pauser må endelig ikke være for lange, for så når jeg at miste momentum, så jeg ikke kan komme i gang igen.

Jeg er ganske enkelt nødt til at planlægge mine dage – ikke nødvendigvis på nøjagtigt klokkeslæt, men så jeg i hvert fald har en række af aktiviteter, der kan følge i halen af hinanden. Hvis først kæden bliver brudt, så er det at min eksekutiv-dysfunktion gør, at det er en kamp uden lige at komme i gang igen, og der er ingen garanti for succes.

Under eksekutiv-funktionen hører ikke kun aktiviteter, som de fleste betragter som aktiviteter. Der hører også mange af de små ting. Sådan noget som at gå i seng for eksempel. Når man bliver træt om aftenen konstaterer man, at man burde gå i seng. I nogle tilfælde har man noget, man er nødt til at lave færdigt inden man kan det, og så kan man have det lidt træls med det. På et tidspunkt bliver man færdig og så ordner man sit aften-toilette, hvad det så end indebærer for det nærværende individ, og så går man i seng. For mig ser det anderledes ud. Jeg kan sidde og holde fri om aftenen og konstatere at mine øjenlåg er blevet tunge, og mine øjne trænger til at komme af med kontaktlinserne, der er begyndt at irritere. Nå, så bør jeg gå i seng. Gør jeg det? Kun hvis min eksekutiv-funktion ikke er en dysfunktion den aften. Hvis den er, så sidder jeg og bliver mere og mere træt, sidder måske ligefrem og falder i søvn i sofaen med bogen, eller bliver mere og mere irritabel over, at min hastigt voksende reaktionstid gør det umuligt at opnå ordentlige resultater i et spil jeg spiller. Men stopper jeg og går i seng? Nej, for det er et skift fra én aktivitet (side i sofaen/læse/spille) til en anden aktivitet (bevæge mig gennem boligen). Det er sket gentagne gange, at jeg konstaterer ved 22-tiden at jeg er ved at være træt, men kl. 2 om natten sidder jeg stadig samme sted uden at være kommet videre. Jeg er blevet mere frustreret, mere irritabel, mere træt, og dermed endnu mindre i stand til at starte motoren og komme op af stolen/sofaen og i seng. Det hjælper heller ikke, at aften-ritualet indebærer andre aktiviteter såsom skift af tøj og tandbørstning.

Hvis jeg læser eller spiller spil er det dog stadig muligt at skifte, fordi det er aktiviteter, der trods alt kræver lidt af mig. Spil kræver reaktioner og læsning kræver en varierende mængde hjernegymnastik. Når jeg bliver så træt at jeg ikke længere kan de ting, så afbryder aktiviteten sig selv, og så har jeg som oftest held til at komme videre med processen og ind i seng. Men hvis jeg ikke har heldet med mig eller hvis jeg i stedet sad og surfede på nettet, så surfer jeg videre på nettet. Intet er mindre krævende end at klikke rundt på facebook, youtube osv. og sidde og høre uforpligtende musik, og lytte til uforpligtende videoer med folk der har holdninger eller viden, som jeg ikke behøver at gøre noget ved, og læse statusopdateringer, der i virkeligheden ikke beriger mit liv. Hvis jeg først lander dér, så kræver det en kraftanstrengelse at løsrive mig, og så længe jeg er vågen nok til at holde mig oprejst, så er jeg også vågen nok til at forblive grebet af skærmen. Det er typisk først, når jeg er ved at falde ned af stolen af træthed – det kan være kl. 2, det kan også være kl. 6 – og jeg på den måde bliver forhindret i at se på skærmen mere, at jeg bliver så at sige tvangs-løsrevet fra det og må slæbe mig videre i teksten og komme i seng.

Jeg blev spurgt hvad jeg så gør for at imødegå disse potentielle faldgruber. En ting er tandbørstning inden jeg sætter mig og hygger med hvad det nu måtte være. Derudover også hoppe i nattøjet ved samme lejlighed, så er processen med at komme i seng så meget desto kortere, og derfor mere overskuelig at sætte gang i.

Et andet “trick” der nogen gange (desværre ikke altid) virker for mig er at sætte mig et mål for hvad jeg vil den aften. Altså ikke bare læse til jeg bliver træt, for så er det jeg bliver hængende for længe, men derimod beslutte at jeg vil læse x antal kapitler, og når det er gjort, så går jeg ind i seng. Jeg kan altid læse lidt i sengen også, men der kan jeg bare lægge bogen ved siden af mig, når hjernen slukker – det kræver ikke en handling, der skal trække på en eksekutiv-funktion. Men det at sætte en mængde-begrænsning på min aktivitet er det bedste trick. Jeg vil stige et enkelt level i mit spil, jeg vil spille 8 missioner, jeg vil læse 4 kapitler, jeg vil høre 3 podcasts, hvad det nu måtte være. Så afpasser jeg mængden efter, hvornår jeg bør gå i seng. Jeg har også forsøgt mig med at sætte et tidspunkt på, men for det første har jeg en virkelig dårlig fornemmelse af tid, så det er slet ikke sikkert jeg bemærker, hvornår sengetiden oprinder, og for det andet er det alt for nemt for mig lige at sige “5 minutter til”, for 5 minutter er jo ikke så meget, hvorimod et helt ekstra kapitel/ekstra mission i et spil sagtens kan være en omsiggribende affære.

For alt i verden skal jeg forsøge at undgå at sidde og surfe tilfældigt på nettet om aftenen. Det er det værste jeg kan gøre, for det er der ingen naturlig ende på.

Alternativet er at indgå små kontrakter med mig selv. F.eks. hvis morgendagens program indeholder nogle skal-ting og nogle kan-ting, så betyder det at gå for sent i seng at der er nogle kan-ting, der ryger af listen. Så hvis jeg vil have den svømmetur, hvis jeg vil ind og have købt mig den ting jeg gerne vil have, hvis jeg vil i biografen, så er det det, der (måske) kan motivere mig til at komme ind i seng. Der er nogle konsekvenser i form af nogle konkrete byttehandler. Nogen gange har jeg så tænkt “fuck det, jeg sælger min svømmetur for lidt mere spilletid”, men når jeg bare sidder og laller rundt på tilfældige internetsider, så er det at give køb på min svømmetur en dyr pris at betale for lidt lalletid på en tilfældig internetside.

Hvis det er virkeligt galt fat med eksekutiv-funktionen, så er der ikke noget at gøre desværre, og så kan jeg hænge oppe til kl. kvart i kvalme (som skrevet), men jeg er efterhånden blevet okay god til at stille de små kontrakter op for mig selv. Der er selvfølgelig dage (og nætter), hvor intet virker. Og så får jeg nogle dage, hvor jeg er helt tummelumsk som følge af for dårlig eller for lidt nattesøvn. Det er et vilkår og én af grundene til at det her bidrager til min tilstand som handicappet. Men med de ovenstående strategier kan jeg om ikke afskaffe så i hvert fald minimere tilfældene af træls handlingslammelse om aftenen.

Men hvad så hvis jeg ender på facebook eller youtube i løbet af dagen? Tjah, så kan jeg nemt sidde der en hel dag og natten med. Min kæreste og jeg omtaler kærligt facebook som “prokrastinatoriet” eller “overspringshandlingernes tempel”, men det er i virkeligheden ikke overspring, for det er ikke en afbrydelser af andre aktiviteter for mit vedkommende. Det bliver en bevidstheds-opslugende repetitions-generator, der bremser al aktivitet og dermed gør min eksekutiv-funktion nødvendig for at komme videre – og den er som bekendt en dysfunktion, så det er den ikke specielt behjælpelig med.

Når jeg har meget jeg skal nå, holder jeg mig derfor typisk fra Facebook i dagtimerne. For jeg ved hvor svært jeg har ved at komme i omdrejninger igen, når først jeg er gået i mental dvale. Men på dage – i perioder – hvor jeg har relativt god tid, der kan jeg da godt lige tjekke facebook mens jeg spiser min morgenmad, og pludselig blev klokken 13. Selvom jeg på den måde kan bruge adskillige timer på ingenting, så kan jeg desværre også skrive under på, at jeg i al den tid, der gik ud over den halve time jeg havde tænkt mig at bruge på det, har siddet og tænkt: “Jeg skal også snart i gang med [tiltænkt fornuftig(ere) aktivitet]” og “Ej, nu må jeg altså logge af.” Men det sker ikke, og for hver gang jeg tænker det, men ikke er i stand til at følge op på det, bliver jeg en tøddel mere deprimeret, og kommer til at foragte eller hade mig selv det mere.

Det er selvfølgelig kun en tøddel hver gang, men det kan ske mange gange på en håndfuld timer. Rigtigt mange. Og når jeg så har brugt en uge af mit liv, og det eneste jeg har at vise frem er et rodet køkken, så har jeg også haft rig mulighed for at opbygge en anselig mængde selvforagt. Dér er det så, at vi kan begynde at tale om at der er risiko for at jeg skal hilse på min gamle “ven” depressionen. Og hvis først den kommer anstigende bliver det i hvert fald ikke bedre.

I den forgangne måned har jeg som nævnt ikke haft undervisning før den sidste uge (og det var blot en enkelt forelæsning), og mit BA-projekt er jo selvstændigt arbejde og deadline er stadig langt væk. Det har givet mig stor frihed til at gøre med mine dage som det passede mig – og hold da helt op, hvor har jeg spildt meget tid! Sikken en masse tid. Jeg har lavet mere i min fritid (loggede spil-timer, læste bøger osv) i januar, hvor jeg havde en opgave og tre onde eksamener, end i februar, hvor jeg havde en enkelt forelæsning og en aftale med min vejleder. Jeg vidste det egentlig godt i forvejen, men forskellen på de to måneder taler sit eget tydelige sprog.

Løsningen er selvfølgelig at jeg skal holde mig i gang. Hver aften inden jeg går i seng (hvilket jeg gør lige om lidt, jeg sværger!) skal jeg have en nogenlunde idé om, hvad jeg skal dagen efter, så jeg ved hvad jeg skal gå i gang med næste morgen efter morgenritualerne er gennemgået. Jeg skal sørge for at min tid er fyldt ud, så jeg ikke får 45 minutter (eller mere), som bliver det jeg kalder “død tid”, for så er der altid en risiko for at jeg ikke kommer videre med det jeg skal. “Død tid” er min tilværelses banemand, fordi at tillade mig selv “død tid” betyder at løbe risikoen for, at jeg intet får lavet resten af dagen. Nogle dage går det fint, og det lykkes mig at starte motoren og fortsætte, hvor jeg slap, men jeg er til hver en tid nødt til at gå ud fra, at det ikke kan lade sig gøre. Det er derfor jeg forsøger at helgardere mig ved altid at have enten en bog, min laptop eller blyant og poesibog med mig, når jeg tager steder hen, så har jeg noget at tage mig til, så jeg ikke får “død tid”. Det er også derfor der er udstationeret bøger på de fleste af mine vandrette flader i hjemmet – og laptoppen eller den stationære computer eller Wii’en er heller aldrig langt væk. Der vil altid være litteratur, spil eller skriverier indenfor rækkevidde, så jeg ikke risikerer at sidde og stirre ud i luften eller endnu værre; at gribe mobilen og gå på facebook.

Jeg har planer for hvilke dage jeg skal hvilke ting. De holder ikke altid, og så må nogle ting skubbes til dagen efter eller til en anden god gang, men det er pinedød nødvendigt for mig, at jeg ikke løber tør for planlagte aktiviteter, så jeg pludselig står og ikke ved hvad jeg skal, for så er det at jeg tager den der pause, der lige pludselig bliver til mere end en pause og bliver til “død tid”.

En eksekutiv-dysfunktion betyder, at jeg er nødt til altid at tage højde for, at hvis jeg går i stå, så skal jeg ikke regne med at komme i gang igen. Vigtige aktiviteter skal altid ligge først på dagen. Pauser der ikke består af en aktivitet såsom spisning, må ikke være for lange. For at være på den helt sikre side, bør pauser (der ikke er spisepauser) heller ikke optræde i planen før jeg er færdig med de ting det er vigtigt jeg når. Når de vigtige ting er nået, så kan jeg holde pauser og tillade mig at være ligeglad med om jeg laver noget konstruktivt resten af dagen. Men selv der skal jeg stadig være opmærksom på, at hvis jeg kun når de vigtige ting, og ikke laver nogen konstruktive fritids-ting på en hel uge, så er der igen en øget risiko for at jeg bliver deprimeret – jeg har nemlig en klar præference for at udrette noget – også selvom det bare er at læse en spændende bog. Jeg har et klart behov for at have en følelse af, at jeg bruger min tid på noget, der giver mig værdi.

Mine planer skal altså lægges med omhu. I modsætning til en masse andre på spektret er det ikke tidspunkterne for, hvornår jeg gør tingene, der er de vigtige. Det er ikke tidsplaner som sådan. Det er aktivitetskæder, som sørger for at jeg når hele vejen fra morgen til aften uden at gå i stå, gå vild eller gå i stykker. Jeg har ikke noget decideret behov for at holde mig aktiv hele tiden, men hvis jeg har ting jeg vil have gjort eller ting jeg vil opnå, så er jeg nødt til at bevare mit aktivitetsniveau oppe indtil det er gjort/opnået, for ellers går jeg (med stor sandsynlighed) i stå inden. Det bliver vel at kalde for en slags indirekte behov. I perioder som denne februar, hvor mængden af bundne aktiviteter har været relativt lavt, er jeg frustrerende tit endt med at lave ingenting i hele dage ad gangen. Jeg vidste godt på forhånd, hvordan min februar ville se ud, men jeg var ganske enkelt ikke skarp nok på at få lavet mine aktivitetskæder. Jeg har såmænd haft planer for ting jeg gerne har villet – men hvor er der dog mange, der ikke blev til noget, fordi jeg ikke kunne få luft under sutterne.

Resten af semesteret er jeg nødt til at blive bedre til at holde dampen oppe, for min eksekutiv-dysfunktion er et vilkår jeg lever med. Jeg kan ikke forhandle med den. Men jeg har fundet disse små tricks til at omgå den. Nu skal jeg bare rent faktisk tage dem i anvendelse, som jeg før har haft så gode erfaringer med.

Om Seinfeld og Grøfter der ikke Burde Graves

Den seneste kontrovers i autismekredse drejer sig om Jerry Seinfeld. I et interview sagde først manden, der præsenterede det hele, at Seinfeld i de senere år har lært en masse om autismespektret, og dernæst forklarede Seinfeld lige kort – på opfordring – hvilke træk, der får ham til at tro at han befinder sig i udkanten af autisme-spektret. Hele dynen kan ses her.

Han nævnte det med at have sin opmærksomhed det forkerte sted, og mens han siger det kigger han rundt i forskellige retninger for ligesom at demonstrere med lidt overdrivelse. Jeg gør nøjagtigt det samme, når jeg skal fortælle folk om det. Nogen har benægtet Seinfeld’s autistiske træk med henvisning til at han igennem interviewet har haft øjenkontakt med sine samtalepartnere. For det første er det ikke alle på spektret der har problemer med øjenkontakt, og for det andet så bliver mange af os gode til at fake øjenkontakt ved at kigge på folks pander, næserygge eller munde, for det tredje er det ret tydeligt i det interview at Seinfeld IKKE har øjenkontakt med intervieweren. Han kigger skråt ved siden af ham meget af tiden, han har sågar hovedet drejet lidt væk en del af tiden. Og selv i de øjeblikke, hvor der tilsyneladende er øjenkontakt, kan vi reelt ikke vide om det er fake, med mindre vi er en af de to samtalende. Et sted i interviewet laver intervieweren nogle hovedbevægelser, der for mig ser ud som om han skifter position for at fange Seinfeld’s blik. Tro mig, jeg har set de bevægelser mange gange, når folk har forsøgt at fange mit. Det ser lidt fjollet ud.

Seinfeld nævner også at han tager ting bogstaveligt, og at han ikke altid forstår folks talemåder. Jeg har selv en upraktisk tendens til at tage ting bogstaveligt, hvorimod jeg har et talent for sprog, der har gjort det muligt for mig at tillære mig, hvad et hav af forskellige talemåder rent faktisk betyder ud over deres bogstavelige – ofte absurde – betydning. Ikke alle autister har de samme problemer. Modstandere af Seinfelds famlende selvdiagnosticering påpeger at han udviser gensidighed i samtalen, og at han derfor umuligt kan være autistisk. Dette er fuldstændigt latterligt og vidner ganske enkelt om manglende viden om autisme i den højere fungerende ende af spektret. For det første kan mange af os lære at foregive gensidighed som det ser ud for neurotypiske mennesker, således at neurotypiske mennesker omkring os oplever gensidighed i samtaler med os, for det andet oplever og udtrykker mange af os gensidighed på en anden måde, så selvom andre ikke nødvendigvis kan identificere det korrekt, kan det stadig godt være til stede. Min pointe er: man kan ikke nødvendigvis vurdere udefra om der er gensidighed i en relation.

Andre modstandere påpeger at han ikke er tilstrækkeligt distraheret af tummel omkring ham – interviewet foregår på noget der ligner en café. Også dette er et ugyldigt argument. Jeg kan også sidde i nogle timer og føre en samtale på en café og foregive at være udistraheret – i hvert til en vis grad – men når jeg kommer hjem bagefter skal jeg sidde i total og komplet stilhed mens min bevidsthed folder sig ud igen fra at have været krøllet sammen i en lille beskyttet kugle. (Se! Jeg kan også anvende metaforer og billedsprog, jeg kan umuligt være autist! Med mindre selvfølgelig man spørger psykiateren, der diagnosticerede mig.) Enhver omgang med andre mennesker kan jeg håndtere i et eller andet omfang, men jeg betaler en høj pris, når jeg kommer hjem. Den tid jeg bruger i mit hjem, bliver ikke i nær så stor udstrækning benyttet på ting andre ville synes der var masser af tid til, såsom diverse hobbies. For at komme mig oven på udflugter ud af huset bruger jeg uforholdsmæssigt meget tid på at sidde i min sofa og bare stirre ud i luften og forsøge at blive mig selv igen. Er det noget folk kan se på mig? Nej da. Der er jo netop ingen til stede, når jeg kommer hjem og går i mental “samle stumper sammen”-tilstand. Ingen kan se hvordan jeg kommer til at reagere på dagens indtryk, når jeg kommer hjem.

Det er slet ikke utænkeligt at Seinfeld er af den type højtfungerende autist, der har forsinkede reaktioner. Der er mange af os. Rigtigt mange associerer autisme med børn der får skrigende nedsmeltninger det øjeblik antallet af indtryk overstiger deres grænse. De af os som har en stålsat kontrol med egen bevidsthed, eventuelt kombineret med forsinket bearbejdning af følelser og stimuli, vi har først reaktionen når vi kommer hjem. Jeg har ikke tal på de gange jeg har været afsted til noget stort og overvældende, men reaktionen er først kommet derhjemme, hvor jeg så har grædt mig i søvn af ren og skær overvældelse. Det sker skræmmende tit i betragtning af, at jeg formodes at være en forholdsvist velfungerende voksen. Ved vi om Seinfeld oplever dette? Nej, for det nævnte han ikke. Kan vi deraf konkludere at han ikke oplever det? Nej, for det var et kort interview, og man kan aldrig nå rundt om alle forklaringer af noget så komplekst som de oplevede konsekvenser af neurologisk divergens. Min diagnosticeringssamtale med en psykiater tog to timer – og ikke engang der nåede vi rundt om alle mine træk. Vi nåede blot rundt om tilstrækkeligt mange til, at der ikke var tvivl om diagnosens rigtighed.

Men at Seinfeld ikke skulle blive distraheret af ting omkring sig? Hvis man ser hele interviewet, hvor der bliver fortalt om, hvad han arbejder med for tiden, nemlig at han interviewer folk i lejede biler, er der et klip, hvor han stopper al samtale og går helt i selvsving over, at de passerer en bil af samme model, som han har lejet til dagens begivenhed. Han går HELT i selvsving. Det er altså ikke et tegn på at han ikke bliver indfanget af irrelevante detaljer. Og de klip er bittesmå bidder fra 15 minutters udvalgte scener fra 2 timers optagelser. Hvis han på noget tidspunkt i løbet af de to timer har set ikke-neurotypisk ud i sin adfærd eller mimik, så er det da blevet klippet ud. Hvem dælen tror at 30 sekunders highlights klippet fra 15 minutters highlights klippet fra 2 timers samtale på nogen måde kan være repræsentativt for noget som helst andet end det, klipperen har valgt at redigere for?

Hertil kommer at Seinfeld er 60 år gammel. Han har haft et langt liv til at lære, hvordan han bedst omgås andre mennesker. Med alt det jeg har lært på 30 år, og i øvrigt kun har været diagnosticeret i de 5 af dem, hvorfor er det så fuldstændigt utænkeligt, at han kan være blevet god til at håndtere social omgang med dobbelt så lang tids øvelse som mig? Og vi ved stadig ikke, hvad konsekvenserne er for ham, f.eks. i form af udmattelse bagefter. Det nævnte han ikke i den ultrakorte passage der var om det interviewet.

Ydermere er der også den detalje, at han er komiker. Det alene er ikke et bevis på noget som helst, men det er almindeligt kendt at folk, der enten har det meget dårligt eller har svært ved social omgang ganske ofte bliver klassens klovn. Latter er oplagt at opsøge, hvis man har det skidt, eller hvis alt hvad man ellers foretager sig er ugleset, så kan man i det mindste få folk til at grine, og så får man ikke skældud eller ligefrem tæsk. Da jeg underviste i rollespil havde jeg i sagens natur et hold fuld nørder. De er groft sagt ikke kendt for at være kyndige udi sociale færdigheder, og påfaldende mange af dem agerede klassens klovn, når de ankom. Når de fandt ud af at de alle var sådan, så holdt de op, for det viste sig jo, at i denne sammenhæng var det ikke nødvendigt at være defensivt morsom og selv-latterliggørende. Seinfeld’s gesjæft som komiker kan meget vel være udsprunget af en overlevelsesmetode. Den kan også være betinget af, at han for at klare det mest basale rent socialt har lært en masse ting om menneskelig social interaktion, og den viden kan han udnytte til at få folk til at grine.

En ting neurotypiske mennesker ofte glemmer er, at bare fordi man ikke lærer en given ting intuitivt, f.eks. sådan som mange autister ikke har intuitiv forståelse af ansigtsudtryk eller tonefald, så kan de ganske ofte læres bevidst. Med møje og besvær og en ihærdig indsats forstås – og guderne skal vide at udbyttet ikke altid står mål med indsatsen – men det kan ganske ofte læres. Om ikke til perfekt forståelse, så i hvert fald godt nok til at man kan flyve under radaren i meget lang tid. Især hvis man har et såkaldt intellektuelt overskud. Dette aspekt er netop grunden til, at så mange højt intelligente autister bliver diagnosticeret relativt sent i livet. Den “programmeringsfejl” der er opstået i vores intuitive forståelse af andre mennesker kan i stor udstrækning kompenseres for med bevidste strategier og mønstergenkendelse, og disse fungerer typisk overordentligt godt.

Jeg ved ikke om Jerry Seinfeld har ret i, at han er på autismespektret. Hvis ikke, så har han i hvert fald nogle træk, der alligevel placerer ham i nærheden. Hvis han er (og jeg håber han vælger at opsøge en udredning) så er han i hvert fald velkommen om bord – også selvom visse mennesker synes, at han slet ikke er handicappet nok til at tælle med. Faktisk mener de, at han ødelægger noget for andre ved overhovedet at sige, at han har de her besværligheder han nævner (og måske flere han ikke nævner). Den holdning er i mine øjne intet mindre end latterlig. Den ville svare til at seende forældre til blinde og meget svagtseende børn (ikke børnene selv) kræver at ingen, der har problemer med synet, på noget tidspunkt må nævne, at de har brug for briller eller kontaktlinser, eller at de ser dårligt, fordi det ødelægger alt for disse forældre og deres børn. Hvor mange ville tage dem seriøst? Helt ærligt? Det er en underlig holdning, at man kun må nævne sine besværligheder, hvis man er den der har det allerdårligst. Med den logik må vi ikke beskæftige os med kønsproblematikker her til lands, fordi Saudi Arabien er som det er. Og vi måtte ikke beskæftige os med fattigdomsproblemer her til lands, fordi Indiens samfund ser ud som det gør. Og danskere med udenlandsk baggrund må ikke tale om diskrimination på arbejdsmarkedet, fordi der foregår regulære etniske udrensninger andre steder i verden.

Det ville jo ikke give mening. Lad os tale om det hele. Alle besværlighederne. Det nytter ikke noget, at vi gemmer alle de små til vi har fikset alle de store – så når vi aldrig nogen vegne. Vi er rigtigt mange mennesker, vi kan arbejde på mere end en enkelt ting ad gangen. Og hvis nogle af de mindre problemer skulle gå hen at blive ordnet først, vil der være flere mennesker med overskud til at hjælpe med de større problemer – hvordan kan det være skidt? Dette gælder især, når et givent problem – som for eksempel visse handicaps – breder sig over et spektrum. Her kan løsningen på de mindre besværligheder faktisk være direkte bidragende til løsningen på de større. Og på et dynamisk spektrum – for folk er ikke fastlåst samme sted på spektret for evigt – kan små solstrålehistorer fra ét sted på spektret sprede lys og håb til resten. At adskille ethvert lille segment af et spektrum, som just per i år er blevet slået sammen til en spektrumdiagnose i stedet for fire (tror jeg nok) separate betegnelser, tjener blot til at grave grøfter mellem folk og til at fastlåse folk i en forestilling om at ingenting nogensinde bliver bedre. Og det er da en deprimerende tanke. Den foretrækker jeg at holde mig langt fra.

The Importance of Examples

Anyone who has ever partaken in a discussion on sociological issues has likely experienced the frustrating type of argument that goes “it has to be like I say, because I or someone I know does/feels/says/experienced [thing that exemplifies their point].” It is called anecdotal evidence, and it is the bane of sane discussions everywhere. Not because anecdotes can’t be true, but because they cannot be assumed to be representative.

Anecdotes are not exclusively bad, however. Sometimes they are in fact both useful and valuable. People use anecdotes in two different ways (and probably more, but in the context of this post only the two are relevant).

1. To show what things are like for people like the person in the anecdote.
2. To show that things aren’t always like the interlocutor says they are for people like the person in the anecdote.

I could tell you a story about the bullying I went through in school. And then I could argue that that’s what it’s like for little girls in school. My anecdote would be true, of course, but my conclusion would be false – not all little girls experience what I did. Someone might say that it’s such a shame that little boys will bully little girls in school, but then I could tell that same anedote to let them know that it wasn’t specifically the boys bullying me – it was both girls and boys but primarily the girls (and sometimes even the teachers joined in – that was extra double fun, not!).

Basically what I’m saying is that anecdotal evidence should be handled like all other evidence. You can’t use any sort of evidence to verify a positive statement, you can only use evidence to falsify it. It’s the classic “All swans are white.”-problem that we were introduced to in philosophy class years and years ago. You can never be sure that you’ve checked all swans, thus you can’t verify the statement. But you only need to find one non-white swan to prove the statement wrong. Just one – that’s all that’s needed to falsify it.

Things get more hazy when the statement isn’t as clear cut. Let’s say that “a large majority of swans are white.” Now, we can probably agree that a majority is more than 50%, and so if more than 50 % of the swans we find are not white there’s a pretty good chance we might have falsified the statement. But we can’t know. Because we don’t know if we’ve found all the swans yet, and we cannot assume that all populations of swans have the same fractions of white and non-white swans. It goes even further than this. Not only must we find the majority, but we must also figure out what a large majority is. Are we talking 70 % here? Or as much as 95 % ? That’s a matter of definitions – how we define large.

It gets even more hazy when the statement is “Most swans are white.” We get that “most” means that it’s more than 50 %, but the words also seem to imply that whenever you meet a swan, you can almost expect it to be white. So how will you disprove such a statement? Meeting one non-white swan will not disprove that most are white. Will meeting two do that? Five? Twenty? Out of how many swan-meetings? Do cygnets (who are of course grey) even count as swans?

This may seem like a tangent, so let’s return to the examples with people.

In fact let’s return to the anecdote about being bullied in school that I could tell. I have spoken personally about this subject to at least two other autistic people, who were bullied in school, and I have read numerous accounts written by autistic people about how they were bullied in school. It would be so easy to draw the conclusion that autistic kids are bullied in school. That conclusion would be wrong, though, because there are also examples out there of autistic kids going through their school years without being bullied.

In all the debates about including children with disabilities in regular schools (which for the record I actually think is a good thing) I often hear people argue that autistic children will be better off in special schools for autistic children. Others argue that it’s good for autistic children to be with normal children and it’s also good for the normal children to meet children who aren’t like themselves. The issue here is not actually the disagreements, the issue is that all the arguments are true, but only in certain circumstances. Some parents report that they have seen such huge improvement in their child since they got into a special school – and that’s great to hear, but that doesn’t mean it’s right for everyone. Other parents report that their child is happy to be with all the ordinary kids and that a special school would just be making too much fuss about everything – and that’s great that their child is happy, but this also doesn’t mean it’s right for everyone.

I have heard autistic people talk about how immensely grateful they were for their stay in a residential school for aspies, because that was just what they needed. I have also seen autistic people be immensely bitter and resentful that their years in a special school were spent learning absolutely nothing, because they were treated as if they were stupid, when in fact they weren’t. I know about a few autistic people who, at the age of around 20, are struggling to catch up with all the things the rest of us learned in 6th through 9th grade – all because no one thought to actually teach them anything like that in the special schools they attended. I also know of autistic people, who went to ordinary schools and got their education and later on their MAs, but who are still attempting to catch up with everyone else when it comes to learning basic social skills and other things they struggle with due to the disability.

I can’t help but wonder: isn’t there a middle way?

It’s usually us (autistics), who are accused of rigid thinking and hard categorization when interacting with the world. I won’t deny that a lot of us are “guilty” of that, including yours truly. But it seems to me that we’re not actaully that different from everyone else in that regard. Completely normal people seem to me to categorize just as much – it’s just that our categories don’t always match.

One of my favourite examples of ridiculous categorization is the one used by politicians. The kind we see used after elections, when parties who have gotten, say, 15 % of the votes, announce that “The Danish people have shown us that our voice is needed here”. Apparently 15 % of voters make up the Danish people, I wonder what the remaining 85 % are if not Danes. Another silly categorization is that made by people who really, really want to be an authority on their chosen subject. I’m certain it occurs in every kind of debate topic, but I mostly notice it when it’s about women. It usually takes the form of some more or less educated but definitely (semi-)famous woman, who says “women like so and so,” and it’s quite clearly based on what she herself and maybe her friends like. I roll my eyes every time, because it is so blatantly obvious, that she hasn’t spoken to all women, yet still feels entitled to speak for all of us anyway. I’m sure most women can recognise the extreme annoyance felt, when someone thinks they know what you want, just because you happen to share a category (here gender, obviously). I see men do it to each other as well – just the other day, my meep protested against a statement about men, pointing out that this thing did not apply to him, and flying into the thread comes a complete stranger who doesn’t know him, who doesn’t even address him, but rather rudely addresses the rest of the discussion thread and says that of course he is like that too, he just hasn’t admitted it to himself. This man thought himself a perfectly good authority on what goes on in the thoughts of a complete stranger. Apparently, if he experiences it and since he is a man, then every man must experience it, and if they say they don’t they’re lying. I am baffled. Utterly and completely baffled.

And I see autistics do this to each other as well.

Yep, that’s where I was going – I’m sure you’re all immensely surprised.

I remember a discussion thread not too long ago. I no longer recall what it was originally about, but it doesnt really matter. What I do recall is that I had written a brief sketch of my rather troubled route through the education system, talking about some of the pit-falls and the hardships I’d had to handle on the way, and about where I am now, which is not a bed of roses, but it’s mostly good. Someone accused me of whining. I don’t know what prompted that assumption about me, and it frankly pissed me off. I talk openly about the problems I’ve encountered along my path through life. Sometimes it’s cathartic to get it off my chest, sometimes it’s in the hopes that others might learn from my experiences, but it is never to whine and throw a pity party. I exchanged another few comments with the man before I realised that he, too, was on the autism spectrum. From the patronising way he spoke to me I had assumed he was a parent (and thus I displayed my own prejudice), but no, he was actually on the spectrum. As I tried to explain to him why I didn’t consider it whining, when I openly acknowledged that certain things had been damned difficult, I also gave a little more background on my life – such as the fact that I’m late-diagnosed, but that I had felt different all my life. To that he responded with the words “I know how you feel. You’ve been locked behind a glass wall all your life and now with the diagnosis you’ve been set free.” and a few more sentences along those lines. I stopped reading halfways through, because no, he didn’t know how I felt. Clearly he didn’t.

I never responded after that. It was because his attempts to define me with his words rather than accepting mine infuriated me and left me rather baffled as to how to even begin to respond. In such a situation it’s better to just walk away, I’ve found. Later, though, I started thinking about it further. Specifically the part about the glass wall. I had heard that before. I don’t often run into the phrase in Danish, but Life Behind Glass by Wendy Lawson is a not entirely unknown book in autism circles. Mind you, I like Wendy Lawson. It was a lecture by her, given at an autism conference many years ago and videotaped for educational purposes, that gave me some of my first vocabulary to describe and explain what was going on inside my head. I have never had the opportunity to read her books, though they’re on my (mile-long) wishlist. I don’t know whether she’s the first to describe life with autism as a life behind glass, but she sure did use it as a book title. I also don’t know whether she claims that autistic people are all like her – I would be surprised if she did, she seems too well-informed to do that, unlike quite a few of the autistic people I interact with elsewhere.

I don’t doubt that many autistic people can recognise whatever experiences she may have described in her book. Nor do I doubt that I could probably recognise a fair share myself, had I read it. But I can’t for the life of me manage to get a description of my life to match that of a “life behind glass”. Not at all.

Since I share a diagnosis with Ms. Lawson, apparently her description of her experiences must match mine. Except they don’t – or at least this one didn’t. Maybe the man in the discussion thread wasn’t quoting her, but was rather projecting his own experiences onto me – I’m not sure if that’s better or worse. I sometimes hear other autistics lament that we’re always compared to Rainman, but that’s actually the least frequent comparison I’ve run into. I’ve gotten Sheldon Cooper (The Big Bang Theory), Temperance Brennan (Bones) and Sherlock Holmes-comparisons to start with the fictional characters. As for real-life people I am often recommended to look up Temple Grandin. I don’t mind Temple Grandin – she’s done a lot of great work, but I do wish that well-meaning people would stop assuming that I’ve never heard of her. I’ve had my diagnosis for a few years by now, and you don’t have to google for that long before you run into Grandin. It’s almost on the level of “I’m hungry.” “Oh, have you tried food? It’s really good for that, you know.”

One unfortunate thing about Grandin, though, is her “Thinking in Pictures”-thing. She apparently thinks in pictures. Apparently a lot of autistics do the same. Her initial conclusion was of course that that’s what autistics do, and unfortunately that’s the conclusion that most of the rest of the world sticks to. I still run into that notion today despite the fact that she has amended it to have three categories of thinking. It’s great that talking about things can increase knowledge of how an autistic mind might work. I say might, because after reading about it, I spent a couple of years trying to figure out how this “thinking in pictures” works. It turns out that learning from talking about things only really works if you keep talking and don’t stop talking just because you learned one new thing. It’s only very recently that I’ve realised that Grandin has actually amended her theory to include three different categories, of which I fit much better into the verbal than the visual. But I didn’t know about anything other than thinking in pictures, and how that was supposedly what people like me did.

I remember certain things in pictures, yes. For instance if I remember a conversation I’ve had with a person, I can seldom place it chronologically (I have no sense of time), but I can usually remember how we were standing relative to each other. Sometimes I can remember where we were standing, but not necessarily – usually only if the way we were standing has a specific relation to the location, say if one or the other was leaning on a table and thus incorporating the table in the memory. However, that’s just my memory of specific situations. As for thinking? No, I don’t think in pictures. I think in words. So much so, that I have a constantly running narration in my mind of what I’m doing and thinking. And when I’m stressed out the narrator stops narrating, and then I forget things. To me that doesn’t really sound like thinking in pictures.

I didn’t discuss this aspect of my mind’s funtionality with anyone until my aide expressed a curiosity as to how my mind works and asked me if I’d be willing to try to explain some of these things to her. Of course I would, and we’ve had many interesting talks about it since. I also didn’t meet anyone whose mind is internally verbal like my own until I met my partner, the love of my life – also known as “my meep” round these parts. When I got my diagnosis I did a lot of googling, and I trawled the web for interesting autism blogs, disability blogs and neurodiversity blogs. I found many an interesting resource and personal account of different sensory perceptions of the world, emotional reactions to certain things, descriptions of what meltdowns feel like, but not until I spoke to my meep about it, did I encounter someone who actually thinks in words like I do.

Thinking back, I can recall one single blogger whose descriptions of their fascination with words and languages – especially languages with complete grammars that they made up themselves – hints at a way of thinking that sounds familiar to mine. Just one – and that blogger never actually talked about that as an expression of autistic thinking, but rather as a special interest with languages.

I had several interactions with my meep in a few different Asperger-related Facebook groups that specifically related to how we processed language. He and I clearly had a lot of common ground in that department, and it was also quite clear that a lot of the other aspies in the groups didn’t understand what the hell we were on about. It took an entire year for the other shoe to drop and for us to actually become a couple (we were kinda slow), but still we haven’t encountered anyone else with this particular odd relationship with words.

Here’s a blogger who summarizes the three categories. After the above description of myself, I don’t think there’s much doubt as to which one I belong in. Apparently this verbal thinking is common enough that Grandin has been able to find examples of it, but why did I not hear about it until my meep mentioned it last year? Why is it so obscure that examples of it are so hard to find? Why did the two of us have to feel like the odd ones out even in Asperger groups?

I suppose we could have looked a little harder, googled for a little longer and all of that. In a few days it’s been five years since I was diagnosed, and by now I live comfortably with my identity. I am autistic. That means that in some situations I feel my disability strongly, because of things I can’t do, in other situations I don’t notice it, and in yet others it seems to be a strength, giving me an added bonus for certain activities. But this is now. Five years ago I had spent half a year trawling the internet to learn more about this disorder that I felt fairly convinced would describe me. I spent three of those months waiting anxiously for the appointment with the psychiatrist, who would go on to diagnose me. All the while I kept reading and learning more. And all the information I found still fell short of describing a state of being that I could recognise.

Sure, I recognised numerous symptoms, traits and characteristics, but this sense of belonging to the same group, that a lot of autistic bloggers described, just didn’t show up for me, and though I sometimes do process emotions oddly, I’m not quite that inept at it. I eventually got the diagnosis on perfectly official paper, but then what? I was unemployed, with no idea what might be a good idea to do with my life. We were a year into the financial crisis, so the pressure to compete for jobs was on, and I was very, very aware, that in order to compensate for my oddness that made it difficult for others to relate to me, I would have to be twice as good at everything I did professionally. And I still didn’t even have a clue what I might end up doing professionally.

I was offered a series of counselling sessions (10 to be specific, and I took the offer), but the psychologist, who was supposed to educate me about my diagnosis – what it was, what it meant, that sort of thing – knew less about it than I did after 7-8 months of online research. I could tell from the things she was referring to, that she had only just read up on the basics that I went through several months earlier and had since moved on from to more complete and newer sources with updated information. Nobody ever talked to me about how an autistic person experiences the world, how our senses might get things a bit wrong at times. Nobody talked to me about what it’s like to be autistic – not that I’d expect them to tell me what it’s like to be me,  I knew that already of course, but to talk to me about how “being me” might differ from “being non-autistic”. It was my own reading – mostly online – that clued me in on which parameters my senses were messing with. I had a diagnosis – that was a great relief – but having never been anything but autistic, I would have really liked to know what it was that set me apart. Okay, so my brain processes sound differently from normal people’s brain. That’s good to know. Different how? I had to figure that out on my own.

No seriously, different how? My world sounds different from that of other people – it must, because my brain is of the type that is wonky in the audio-department. So my question is, how does a normal-person-brain hear the world? What’s the difference? I’m curious. By now of course I have deduced many of the answers to this kind of question, by reading, by thinking, by learning. But there was no one there to guide me or teach me. The five pages of information about the disorder from Psykiatrifonden was what I’d been given. And that only covers the medical stuff and prevalence and all that. All of this stuff about being and living? I had to figure that out myself with the aid of numerous bloggers.

I am everso grateful that these bloggers were there. Some don’t blog anymore. Some do. Some blog about other things now. Some still blog about autism. New bloggers have come to the table – and I’m not at all up-to-date with that anymore. I don’t have half as much time anymore to devote to keeping up with multiple blogs. All of these bloggers with nothing more to their name than a diagnosis and a life. They weren’t experts, they weren’t specialists in this particular disorder, but they had lived their lives – some for much longer than others – and had learned and they were willing to share. Some founded communities around the autism-blogs, some established the neurodiversity movement, some just made some friends and otherwise kept quiet contemplative blogs rather than activistic blogs. There were so many different ways to be autistic, and had I only had the official papers I might never have known how wide a variety of people are actually on the spectrum. I would have figured it out, of course, I’m generally not one to assume that everyone in a given group is the same, but it would have been a pet theory of mine, it would have been conjecture.

I would have received the services that I do, of course, and through them I would have sat in on one or two talks by an autistic person. But with no background knowledge about other people I probably wouldn’t have been able to recognise half as many of her traits in myself as I did. Not because of denial, but because the same traits manifest differently in different people, and with a background knowledge of a multitude of autistics and how they described their traits, I could see the patterns manifesting throughout. Without such a varied sample of the autistic population, I would have seen one autistic person, whose traits and habits I might not have recognised to be like my own, because they manifest differently.

Knowing that being autistic is not a matter of one single set way of being, behaving or thinking is incredibly valuable. It cannot be emphasized enough how valuable it is for a person, who’s uncertain about their future and their possibilities, to see and hear examples of how things might turn out; as well as to find examples of how other people in similar situations have handled or coped with similar problems. In terms of how autistic people are viewed and treated in society I don’t believe it is possible to underestimate the value of examples either. But there’s a caveat of some magnitude there, because we do have examples, and they have not been enough.

With one or two or even five famous examples of what it’s like to be autistic, people will end up with a very narrow view of what autism is like. We can’t all be Temple Grandin and make monumental contributions to our chosen field of specialisation (though I’m sure a fair few of us wish it were so), nor can we all be brilliantly deductive and famous like Sherlock Holmes and Mr. Spock, who unfortunately also happens to be fictional, which autistics are most certainly not. We can’t all of us make a living of writing books about ourselves – in fact nearly all of us will have to get by doing something other than that – and that makes real-life examples of real, living autistic people important. Both to us as a community of people with hopes, dreams and interests, but also to the people, whose job it is to help us. If all they can think of is “something with computers or programming”, then only a small fraction of us would end up doing something meaningful, and those who did not find it meaningful would end up being stressed and depressed, and that’s as unhealthy for autistic people as it is for everyone else.

The more examples we can give of autistics doing well for themselves in a variety of fields the better are the chances that those who come after us will have an easier time of finding their way.

Skriverutiner eller At Skyde Over Målet

Jeg har startet en tredje blog. Jeg har kaldt den Kemisk Kvantemagi – et eller andet skulle den jo hedde. Grunden er til dels, at jeg ganske ofte render rundt med tanker om ting, som ikke rigtigt hører under mine overvejelser om livet på spektret, som jeg skriver om her på cand.aut. Og diverse tanker om dette eller hint hører kun i meget sjældne tilfælde til under boganmeldelser. Så nu har jeg altså en tredje blog til den slags.

Men der er også et andet formål, og det er autisme-relateret, så derfor skriver jeg om det her.

Jeg tænker generelt meget. Og hurtigt. Det meste af det jeg tænker er komplet uinteressant for omverdenen, og noget af det er decideret nonsens. Der løber rigtigt mange idéer og tanker igennem mit hoved på en enkelt dag, og på en uge er der typisk idéer til en tre-fire blogindlæg. Så hvorfor er der ikke flere indlæg her på bloggen? Det er et helt oplagt spørgsmål, og jeg har været irriteret over svaret ganske længe.

Svaret er nemlig at jeg på én og samme gang skriver for lidt og for meget. Eller rettere: jeg skriver for sjældent, og når jeg så skriver, skyder jeg over målet, og det bliver til en roman uden hoved og hale, fordi der har akkumuleret sig alt for mange tanker og idéer i alt for mange retninger. Der er en mindre flok indlæg her på min blog, men der er næsten lige så mange, der ligger som ufærdige kladder. Kladder jeg startede på, fordi jeg havde noget jeg ville dele, men i løbet af en 4-timers skriveseance var jeg røget ud af mindst 3 sidespor og havde tabt den oprindelige tråd.

Når det går op for mig bliver jeg på den ene side glad, fordi så er der flere blogindlæg at fylde op med, men jeg bliver også træt og overvældet, fordi alt det jeg har siddet og skrevet, skal deles op og skrives om til 2 eller flere selvstændige indlæg. Og så er det, der skulle være en hobby blevet et pligt-betonet stressmoment, og så er det lige pludseligt ikke så sjovt længere.

Jeg har prøvet at arbejde med dispositioner, men det har ikke rigtigt virket så godt for mig. Af en eller anden grund virker det meget bedre, når jeg skriver juridiske afleveringer til uni, end når jeg skriver om autisme. Jeg tænker, at det nok er fordi jeg skriver om mig selv – og ganske ofte mit følelsesliv – og så er det for svært for mig at tilpasse en disposition til at rumme det. Måske er det bare noget jeg får lært med noget mere øvelse.

Men den øvelse skal jo komme et sted fra, og den kommer ikke af, at jeg tager hul på at skrive det ene blogindlæg efter det andet og konsekvent går i stå, når det har udviklet sig i utilsigtede retninger.

Øvelse har jeg derfor besluttet mig for at få ved at skrive noget mere, og tvinge mig selv til at skrive noget kortere. Og det kunne jeg jo passende gøre ved at have et sted at dele tanker om alt muligt andet – for det giver jo også skrive-øvelse. Derfor den tredje blog.

På denne måde får jeg også ryddet op i køen. For det er nemlig en anden ting, jeg kæmper med: Køen. Jeg hører nogengange folk bruge udtryk som “idéerne står i kø” om en særligt idérig person. Jeg ved ikke om jeg er specielt idérig, men de idéer jeg får, de står rent faktisk i kø. Desværre gør de det på den hårde måde, hvor der ikke kan snydes foran. Jeg vedkender mig glad og gerne den rigide tankegang, som hører til diagnosen, og i denne sammenhæng kommer den til udtryk i form af, at jeg har meget, meget svært ved at slippe én idé for at arbejde med den næste. Og dette gælder også selvom den første idé egentlig ikke var det jeg skulle.

I praksis betyder det for eksempel, at da jeg sidste gang satte mig ned for at skrive et blogindlæg (det var om, hvordan stress påvirker mig og interagerer med mine autistiske træk), blev det rutinemæssigt til en gang rod, der i virkeligheden indeholdt to eller tre emner, herunder stress, sorg og erkendelse af følelser. Jeg reflekterede over det, og konstaterede, at der nok i virkeligheden var et af sidesporene jeg havde brug for at skrive om, mere end det emne jeg havde sat mig for at skrive om. Det ville for en ikke-autistisk person nok også være ganske åbenlyst, at så er det da det emne jeg så skulle skrive videre om. Og den konklusion er så rationel og så åbenbar at det halve kunne være nok. Det var den også for mig. Men var jeg i stand til det? Nej. Og det er et af de områder, hvor jeg kæmper en brav kamp med min neurologi. Jeg var ikke i stand til at slippe tanken om, at jeg skulle skrive om mit valgte emne – og så måtte det andet nødvendigvis om bag i køen. Og man snyder ikke foran i en kø. Punktum.

Derefter kom jeg ikke videre.

Ligesom med de mere end 5 andre kladder jeg har liggende, er jeg gået i stå, fordi jeg ikke kan tillade mig selv at skifte emnet ud.

Det vil jeg lære. Det skal jeg lære. Det er nødvendigt for mig at lære, hvis jeg vil blogge jævnligt, hvilket var ambitionen, som jeg ikke har i sinde at give slip på.

Så for at undgå lange, vævende indlæg, som ikke holder sig til emnet men får en tre-fire stykker i stedet og bliver til en hel roman, så må jeg have mig nogle rutiner. Af min meep har jeg fået rådet at skrive oftere, og acceptere at jeg ikke har en lang dybsindig afhandling at dele hver gang. At skrive kort men i det mindste at skrive noget, vil give en rutine og en øvelse, som forhåbentlig vil hjælpe mig til at holde mig i gang – også når jeg går i stå med noget langt. Og på lidt længere sigt, vil jeg forhåbentligt også finde en måde, hvorpå jeg kan holde kursen i et blogindlæg. Og måske vil jeg også kunne løsne lidt op for den stramme køkultur, der eksisterer i mit hoved. Køkultur er fint blandt mennesker, for at snyde foran vil jo reelt betyde at nogen bliver snydt, men når det bare handler om idéer inde i mit hovede, er der jo intet andet end abstrakte koncepter der bliver omprioriteret, og de kan ikke føle sig snydt.

Med lidt held vil nogle andre skriverutiner hjælpe mig til at udvikle et mere hensigtsmæssigt system til at administrere mine idéer.

De, der vil følger med i en blog om alt muligt, kan derfor kigge med på Kemisk Kvantemagi. De, der også gerne vil vide, hvad jeg læser kan følge med på Læsetanker, der har eksisteret i et halvt års tid. Cand.aut vil fortsat “kun” handle om autisme og mine tanker om dette emne.

Hørelse og Træthed

Jeg har svært ved at skelne lyde. Det er nok den af mine sanseforstyrrelser, der er sværest at manøvrere med i det daglige. Jeg er nu engang ikke herre over, hvilke lyde verden omkring mig laver.

Egentlig hører jeg glimrende, men alle lyde er lige kraftige for mig, så jeg skal bevidst koncentrere mig om at udskille og fokusere på dem, som er relevante for det jeg laver. Når jeg er frisk og vågen er det et problem, som jeg til tider kan omgå, ved omhyggelig planlægning af mine gøremål og ærinder. Når jeg er træt skal der ingenting til på denne front, for at jeg slet ikke kan fungere. Jeg oplever, at mange slet ikke kan forstå, hvad det er jeg oplever som et problem, så jeg vil her forsøge at forklare efter bedste evne.

Som sagt er alle lyde nogenlunde lige kraftige for mig. Rent neurologisk filtrerer menneskehjerner normalt irrelevante lyde fra, så man kun skal bruge sine bevidste tankeprocesser på lyde, der rent faktisk er relevante for det man laver. Det betyder i praksis, at man kan høre sin samtalepartner uden at være forstyrret af hverken fuglekvidren eller fjern trafiklarm. Et normaltfungerende sanseapparat vil dermed kun lade relevante lyde (såsom nærmeste samtale og eventuelle høje lyde, der jo kan betyde fare) slippe igennem til den bevidste del af sansebearbejdningen.

Jeg (og mange andre autister) mangler dette filter. Det betyder, at vi ikke har denne selektive hørelse, som skåner vores sansebearbejdningscenter for unødig belastning, og at vi derfor skal forholde os bevidst til alle de lyde vores ører opfanger. Og det er mange – skulle nogen være i tvivl. Jeg har for min part ikke en bedre hørelse end andre. Jeg har før været ude for, at folk som har været bekendt med, at autister bliver generet af lyde, som de ikke selv hører, er overbeviste om, at vi har en slags super-ninja-hørelse. Dette er ikke tilfældet. (Og hvis nogen har en super-hørelse er det ikke på grund af autismen). Derimod bliver vi bare opmærksomme på en masse lyde, som alle med en normal øre-funktion i teorien kan høre, men som de på grund af hjernens filter med relevans-selektion ikke bliver bevidste om.

Det var så teorien bag. Men hvad betyder det så, når man sidder med en hjerne, der mangler det her filter? Det er det jeg her vil forsøge at beskrive. Det kan jeg selvfølgelig kun gøre på baggrund af mine egne oplevelser, og hvad jeg har hørt fra andre. Det er meget forskelligt, hvilke lyde folk finder generende. Hvor nogen kan finde en given lyd voldsomt ubehagelig, ja ligefrem smertefuld, har andre intet problem med den, og kan måske endda finde den beroligende. Der er muligvis nogle tendenser blandt autister til at finde bestemte lyde ubehagelige, men der er store individuelle variationer, så hvad jeg her beskriver, er kun min personlige oplevelse (med mindre andet er angivet) og ikke nogen generel beskrivelse af, hvordan autister oplever verden, en sådan findes næppe.

Jeg har hørt andre beskrive deres oplevelser som at alle lyde er lige kraftige – de kan således ikke skelne mellem lyde tæt på og lyde langt fra. Sådan oplever jeg det ikke – i hvert fald ikke i en normal situation. Jeg oplever blot at registrere en masse lyde, som de fleste andre ikke tænker over. I skrivende stund kan jeg høre min computer, mit køleskab i rummet ved siden af (det larmer), mine katte der leger, de lette bobler fra drikken i glasset, som bliver kraftigt forstærket jo mindre, der er i nævnte glas, toget der kører forbi i det fjerne, alle lyde mit tøj laver mod min stol når jeg bevæger mig, en hund der gør i det fjerne, mit åndedræt og naturligvis den klaprende lyd af tastaturet mens jeg skriver. Jeg er bevidst om dem alle. Hele tiden.

Jeg opdager, når de ikke er der – eller når de har forandret sig. Ikke fordi jeg lytter efter, men fordi jeg er nødt til hele tiden at forholde mig til dem. Jeg kan ikke lukke dem ude.

Nogle lyde generer mere end andre. For eksempel generer computerens summen mig ikke – min nuværende larmer også væsentlig mindre end min forrige – hvorimod min kæreste er ved at blive mildt til moderat sindssyg af at sidde inde ved min computer. Han har selv prioriteret at have en lydløs maskine. Køleskabet har to lyde. Den svage generer mig ikke så slemt – den kraftige er en pestilens og kan kun overdøves med musik eller andet, der er kraftigere. Jeg kender lyden af min mors bil og ved, hvornår det er hende der stiller bilen nede på gaden. Jaja, tænker de fleste nok, men der er da mere end én af enhver given bilmodel. Og det er da også ganske rigtigt. Jeg ville næppe kunne høre forskel på to stk. Suzuki Liana i nogenlunde samme vedligeholdelsesstand. Men når jeg hører den motorlyd, plus lige præcis den lyd det siger, når lige præcis min mor smækker lige præcis den bils dør bag sig, så er den sikker. Hver gang. Jeg tror aldrig helt selv på det og tjekker fra vinduet for at se, om jeg ikke bare har bildt mig selv noget ind. Den er god hver gang. Det eneste der kan gøre, at jeg ikke registrerer, at hun har stillet bilen og er på vej over gaden er, hvis lyden bliver overdøvet af noget andet.  Jeg er i øvrigt så småt også begyndt at kunne genkende lyden af min bostøttes bil. Den er dog ikke sikker hver gang, idet hun ikke altid er kørende i den samme bil, hvilket gør indlæringsprocessen noget mere træg.

For nogle år siden samlede en af mine venner mig op i sin bil. Vi kørte tit sammen, fordi vi arbejdede samme sted. Netop den eftermiddag spurgte jeg om han havde fået gjort noget ved bilen. Det havde han ikke, og han ville naturligvis vide, hvorfor jeg spurgte. Jo, den lød såmænd anderledes end den plejede. Det kunne han ikke høre. Et par dage efter var der et eller andet der var stået af, så han måtte have den på værkstedet. Jeg aner ikke, hvad det var jeg hørte, og hvad det var der gjorde forskellen, men den lød for mig helt tydeligt anderledes end sædvanlig.

Så meget for de små pudsigheder. Det er den slags spøjse anekdoter, man kan diske op med, hvis man skal gøre det kort. Men der er så meget mere i lydbesværlighederne end blot det at bemærke detaljer.

De to ovenstående er harmløse detaljer at lægge mærke til, og det er da heller ikke dem, der gør Asperger’s Syndrom til et handicap. De lyde har jeg lagt mærke til, fordi jeg har været på et sted, hvor antallet af forskellige lyde har været begrænset. Min lejlighed og min vens lukkede bil henholdsvis. Jeg har hørt lydene, jeg har bearbejdet dem, konstateret at de henholdsvis var genkendelige og ukendte. Når jeg ikke er på et lukket sted, hvor antallet af lyde er begrænset, så er historien en helt anden.

Lad os sætte scenen. Stedet er den største gang igennem campus på SDU Odense. Gydehutten, hedder den. Indenfor de nærmeste 50 meter gang er der måske 14 mennesker. Et par af dem taler afdæmpet med hinanden – deres ord er umulige at skelne, men betonvæggene kaster et brummende, mumlende svagt ekko rundt i den ende af gangen. De andre er hver for sig. En enkelt bevæger sig målrettet i rask gang og hendes hårde hæle klikker mod det hårde gulv, så ekkoet fra betonvæggene slår i ørerne. En anden sidder i en af sofaerne og taster rapt på sin computer. Tasternes klikken genlyder ligesom alt andet. Fra et andet sted i bygningen høres håndværkerlarm. Det lyder ikke så slemt endnu, vel? Lad os fortsætte. Larmen fra de hårde hæle gør ondt i ørerne. Det skarpe klik-klak føles som et hårdt slag på øret, hver gang. Lyden er ikke specielt kraftig, men den gør ondt. Heldigvis forsvinder skridtene hen ad gangen, men residualsmerten hænger ved endnu. I stedet kan man høre tasterne – de mange små klik flyder sammen og kommer til at minde om statisk “hvid støj”. Det brummende ekko af en lavmælt samtale bliver en konstant lavfrekvent tone. Klokken er 11.30.

Et kvarter senere er der kommet flere folk til. Væsentligt flere. Først var det to, der sluttede sig til de to samtalende. Det hæver automatisk lydniveauet på samtalen. Den konstante dronen stiger nogle Hz fra en lavfrekvent brummen til noget lidt mere i retning af tonen fra en motorvej. Dog stadig fjern. Men der kom flere til end bare dem. Og der bliver ført mere end én samtale. Min hjerne, som ikke sorterer irrelevante lyde fra, forsøger desperat at skelne og identificere de enkelte stemmer, samt at høre de enkelte ord, som jeg på grund af lydmudderet ikke kan opfatte præcist. Det ophører med at være én tone, der danner en drone i bunden af lydbilledet. Det bliver til et væld af toner, hvoraf ingen stemmer sammen. Alt bliver til en mudret disharmoni. Der står ca. 50 mennesker. Lyden fra tastaturet er forlængst druknet i lyden af mindst 10 samtaler og pludselige latterudbrud, der til tider skære igennem lydtæppet som en skærebrænder. Klokken er 11.45, og forelæsningen går igang om en halv time. Den igangværende er slut om et kvarter.

11.55. Ca. 200 mennesker er samlet i en flok på gangen – det vil typisk være på dette tidspunkt jeg ankommer for trods alt at mindske belastningen. I praksis gør det desværre ikke så stor en forskel, som jeg kunne håbe. Larmen er voldsom. Alle taler højt for at bliver hørt af dem de taler med. Formentlig også for at kunne høre sig selv. Selv for folk uden sanseforstyrrelser er det svært at høre, hvad man selv tænker. For mig føles det som at have stukket hovedet ind i udblæsningen fra en løfteraket fra en rumfærge. Larmen er øresønderrivende og mit hoved føles som om det er ved at implodere under trykket. Jeg forsøger at huske at smile og sige hej til dem, der hilser på mig eller smiler til mig. Det er sikkert nogen jeg kender, men jeg er alt for fokuseret på ikke at bryde sammen panisk grædende og skrigende af smerte på gulvet til rent faktisk at se efter, hvem det er, der hilser. Alting fra halsen og op gør ondt – jeg kan ikke mærke hverken mine hænder eller fødder. Jeg er nødt til at læne mig op ad væggen, for jeg kan ikke være sikker på at kunne holde balancen på egen hånd. Nogen gange sætter jeg mig ned, at holde mig oprejst uden nogen balancefornemmelse kræver kræfter jeg ikke altid har i denne situation.

12.00. Igangværende forelæsning er færdig. Nu kommer øjeblikket som de 200 mennesker (jeg selv inklusive) har ventet på. Vi skal ind og sidde ned. Indefra forelæsningssalen kommer 150 andre mennesker. Larmen når et højdepunkt da ialt ca. 350 mennesker krydser hinanden igennem to fløjdøre. Vi er som sild i en tønde. Jeg kan ikke holde ud at blive rørt ved, og slet ikke i den tilstand, så jeg holder mig forsøgsvist på afstand langs en væg indtil mængden tynder lidt ud. Jeg forsøger at finde et “hul” i mængden og kommer til sidst ind i salen, i hvad der for de fleste vil ligne nogenlunde god ro og orden størrelsen på menneskemængden taget i betragtning. Indeni er jeg alt andet end rolig. Jeg finder mig en plads. Enten ved siden af et kendt ansigt (der er meget få af dem – det tager mig lang tid at lære at genkende ansigter – især når folk ændrer deres frisurer), eller med så stor afstand til sidemanden som muligt.

12.15. Forelæsningen går igang. Folk tier (næsten alle) stille. Ahhhh. Jeg er stadig overbelastet af lydtrykket på gangen, så min lydopfattelse og følsomhed bærer en vis lighed med beskrivelser, jeg har læst af tømmermænd og det jeg i øvrigt kender fra migræneanfald – bare meget værre. Nu er der heldigvis kun én stemme, der siger noget – forelæseren. Jeg forsøger at fokusere på vedkommende, men det er svært. Min hjerne er træt. Lyden af tastaturklapren – ikke et, men ca. 200 på én gang – får salen til at give genlyd, og det lyder i påfaldende grad som brusende vand. Jeg oplever at sidde midt i et vandfalds brusen og skulle skelne en enkelt menneskestemme. Min evne til at tænke er forlængst forsvundet.

13.00. Pause. Jeg bliver på min plads. At myldre ud ligesom halvdelen af de andre vil ikke hjælpe noget. Alle snakker igen. Larmen er igen voldsom – dog ikke helt så slem som før forelæsningen.

13.15. Anden halvdel af forelæsningen starter. Også i denne halvdel anvender forelæseren såkaldte “summe-spørgsmål”, som vi skal diskutere med vores sidemand inden svarmulighederne bliver drøftet og vurderet af forelæseren på plenum. Det var derfor jeg satte mig så langt fra eventuelle sidemænd som muligt. Jeg kan knapt nok høre, hvad der bliver sagt. Selv at skulle formulere sætninger med nogenlunde fornuftigt indhold er mildest talt udfordrende.

14.00. Forelæsningen er færdig. Halvdelen myldrer ud gennem 200 ventende andre, den anden halvdel bruger en yderdør til græsplænen. Jeg vælger den letteste vej væk fra mennesker i al almindelighed.

I bilen på vej til campus tidligere på dagen havde jeg min iPod sat til bilens aux-indgang. Musik efter eget valg er en lise for sjælen – især i sammenligning med radiopladder. Jeg maxer rutinemæssigt iPodens lydstyrke og sætter hjemmevant anlæggets lydstyrke til 42. (Hitchhiker’s Guide-læsere vil værdsætte dette) 42 er alt for højt til, hvis jeg skulle høre cd eller radio, men en iPod er ikke lavet til at blæse så meget lyd ud, så det må hjælpes lidt på vej. Denne indstilling gør at jeg kan nyde musikken henover larmen fra bilen (en C1’er er ikke specielt lydisoleret, kan jeg afsløre) og samtidig høre relevante lyde fra trafikken. På vejen hjem er det en anden historie. På min iPod er lyden stadig maxet. Med anlægget indstillet på 42 kan jeg kun lige akkurat skelne musikken igennem larmen fra min og andre biler, jeg kan slet ikke høre hvilken musik det er. Mine ører føles helt fysisk som om der løber en sirupsagtig substans ud af dem. Jeg piller mig gentagne gange i ørerne for at sikre mig, at jeg ikke har kradset hul og ligefrem bløder, men jeg er uskadt. Jeg bløder ikke fra ørerne, men følelsen af en tyktflydende substans forsvinder først flere timer efter den auditive overbelastning. Den er klæg, klistret og kilder lidt på den der rigtigt distraherende måde. Jeg skruer bilens anlæg op på enten 51 eller 54. Nu kan jeg høre musikken. Og heavy metal er ellers ikke svært at høre.

Velkommen til hvordan jeg oplever de folkerigeste af forelæsningerne på mit studium. Tidspunkterne er eksempler. Der dukker sædvanligvis færre op til de tidlige morgenforelæsninger, de sene eftermiddags- og aftensforelæsninger og fredagsforelæsningerne, men desværre ikke tilstrækkeligt færre til at det gør en reel forskel for mig.

Jeg har anskaffet et par musikerhøreværn, der dæmper 25 dB i diskant- og basområdet og 10-15 dB i mellemtoneområdet. De hjælper kraftigt, men tager jo ikke det hele, da de netop er designet til at lade menneskestemmer slippe igennem, så man kan føre en samtale. Det kan man da også – hvis altså man er i stand til at tænke. Før jeg fik dem brugte jeg min iPod og blæste musik i ørerne for at overdøve menneskelarmen, men det er jo også lyd – godt nok selvvalgt lyd, men lyd trods alt. Og al lyd er trættende, blot noget mere end andet. Selv med høreværnene er det mere held end forstand, hvis jeg får noget ud af at dukke op til de større forelæsninger.

Efter en omgang som den just beskrevne kommer jeg hjem. Så er køleskabets svage lyd ikke længere noget, der ikke generer mig så slemt. Den lyder tværtimod som en knallertmotor i min øregang. Min egen vejrtrækning lyder som et stormvejr. Jeg undlader for det meste at starte computeren, for den vil blot lyde som lydsiden af et formel 1-løb. Jeg bruger en times tid i stilhed, enten i sofaen eller sengen på at forsøge at blive et menneske igen. Nogen gange læser jeg, andre gange kan jeg ikke engang det. I denne tilstand hører jeg alle lyde, som om de blev frembragt med megafon dybt inde i min øregang. Udover den imaginære sirupsagtige substans mine ører stadig kan mærke, stresser jeg på dette tidspunkt også meget ned, at jeg kan mærke resten af mig selv igen. Jeg kan gennemgå en tjekliste. Er jeg tørstig? Er jeg sulten? Skal jeg tisse? Fryser jeg? Det modsatte? Når jeg er nået til at være i stand til at svare på de spørgsmål, er jeg nogenlunde i stand til at fungere igen, men der går typisk en times tid eller halvanden med at komme til hægterne – og yderligere en time før jeg kan begynde at læse tung litteratur og lære noget af det igen. Med høreværnene bliver belastningen trods alt dæmpet så meget, at jeg når at blive nogenlunde menneskelig igen på bilturen hjem fra Odense, men jeg skal stadig have mellem en halv og en hel times ro, før jeg kan koncentrere mig om noget.

Denne situation er ekstrem. Og den besværliggør mildt sagt mine studier en del. Jeg er på deltid, og det går egentlig okay med det. Der er heldigvis en ordning således at studerende med handicap, der gør det umuligt eller i hvert fald problematisk at møde op til det hele, kan få adgang til optagelser af forelæsningerne. Ordningen har sine problemer – den er for eksempel ikke altid lige pålidelig, men jeg er afhængig af den, for det er sjældent jeg får noget ud af en forelæsning jeg møder op til.

På deltid og med høreværn og lydoptagelser så jeg ikke behøver deltage i alle forelæsninger hænger jeg nogenlunde sammen. Men det er stadig hårdt. Og der er ikke lydoptagelser af for eksempel familiesammenkomster og anden social tam-tam som jeg kan få i stedet for at være der selv, så der vil altid være ting, hvor jeg ikke kan undgå overbelastningen. Men jeg kan gøre mit bedste med at forsøge at planlægge mig udenom de værste situationer – og så ellers hænge i efter bedste evne, for jeg skal have noget at lave, ellers forsumper jeg, og det er ikke specielt tillokkende.